All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Poprad, okres Poprad, Prešovský krajPoprad, okres Poprad, Prešovský kraj

Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej

Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Dražba pozemkov v Poprade, k.ú. Veľká a v Spišskej Belej
Vyvolávacia cena
111 775 €


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:pozemok

Popis

Predmetom dražby sú pozemky o výmere viac ako 38 000 m2 v katastrálnom území Veľká v Poprade a pozemky o výmere viac ako 2 500 m2 v Spišskej Belej, okres Kežmarok.

Pozemky sú rozmiestnené po takmer celom katastrálnom území Veľká.  Územný plán mesta Poprad mnohé z lokalít, kde sa predmetné pozemky nachádzajú na záber poľnohospodársky pôdny fond (PPF) v prognózovanom horizonte a boli riešené ako rezervné plochy odňatia PPF. Nachádzajú sa v okrajovej poľnohospodárskej časti katastrálneho územia.

Pozemky sa nachádzajú v juhozápadnej časti katastrálneho územia Spišská Belá a sú vzdušnou čiarou vzdialené od centra mesta 1800 m (pozemok parc.č. 19387) a 2700 m (pozemok parc.č. 19868). Územný plán mesta lokalitu, kde sa pozemky nachádzajú nerieši a územie má typickú poľnohospodársku polohu a tak sa aj využíva. Na parcely je možný priamy vstup po existujúcich poľných cestách. Parcely sú začlenené do kultúrnych dielov LPIS-u (register pôdy) a poľnohospodársky sa využívajú.


Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena111 775 €
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Denisa Macurová
Denisa Macurová
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948675775
denisa.macurova@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba rodinného domu v Gánovciach, okr. Poprad