All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Čiližská Radvaň, okres Dunajská Streda, Trnavský krajČiližská Radvaň, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Dražba rodinného domu v obci Čiližská Radvaň

Dražba rodinného domu v obci Čiližská Radvaň
Dražba rodinného domu v obci Čiližská Radvaň
Vyvolávacia cena
76 000 €


ZÁBEZPEKA: 7 000 €

Dátum dražby
21.06.2023 10:00

1. OBHLIADKA: 29.05.2023 11:30
2. OBHLIADKA: 15.06.2023 11:30

Miesto dražby
Dunajská Streda

Hotel Therma****, Priemyselná 4, 929 01 Dunajská Streda

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Dražba rodinného domu v obci Čiližská Radvaň. 

Dom sa nachádza medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, v zastavanom území obce, v obytnej časti. Jedná sa o budovu s jedným nadzemným podlažím, čiastočným podpivničením , valbovou strechou, bez zabudovaného podkrovia.

Na rodinnom dome bola počas jeho užívania vykonávaná potrebná pravidelná údržba. Údržba prvkov krátkodobej životnosti v súčasnej dobe je primerane zabezpečovaná. Predpokladaná životnosť stavby murovanej vzhľadom na jej technický stav je znalcom určená na 100 rokov.

1. podzemné podlažie

Nachádza sa tu kotolňa. Osadenie podlažia je v priemernej hĺbke do 2,00 m, so zvislou izoláciou. Obvodové steny sú z monolitického železobetónu, s vápenatou hladkou omietkou. Strop nad podlažím je monolitický železobetónový, s rovným podhľadom. Fasádne omietky sú na priečelí zo škrabaného brizolitu. Výplň okenného otvoru je okná kovové jednoduché. Podlaha podlažia je z cementového poteru. Elektroinštalácia je len svetelná. Na podlaží okrem toho sa nenachádzajú žiadne iné vybavenia a konštrukcie, ktoré by mali vplyv na výšku jej technickej hodnoty.

1. nadzemné podlažie

Nachádza sa tu predsieň – chodba, dve izby, kuchyňa s jedálenským kútom, kúpeľňa so záchodom, špajza, sklad. Základy sú monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu, s priemernou výškou 0,15 m. Obvodové murivo podzemného podlažia murované z pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,40 m. Vnútorné nosné steny murované taktiež z pálených tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m, nenosené priečky 0,15 m, so vápenatou hladkou omietkou. Strop nad prízemím je drevený trámový s rovným pohľadom. Strecha rodinného domu je valbová, so stojatou nosnou konštrukciou, z dreveného krovu, z krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu, ostatné klampiarske konštrukcie (parapety a pod.) sú vyhotovené z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú na priečeliach zo škrabaného brizolitu, obklady nie sú vyhotovené. Schody do podkrovia majú drevenú nosnú konštrukciu, s povrchom nástupníc z mäkkého dreva bez postupníc. Výplne okenných otvorov sú okná drevené dvojité presklené, vnútorné dvere sú drevené hladké plné presklené rámové. Podlahy podlažia v obytných miestnostiach sú textilné vyšívané, v ostatných miestnostiach sú prevažne keramické dlažby. Elektroinštalácia je svetelná, ako i motorická. Dom je napojený na verejný rozvod vody, elektro NN, odkanalizovaný do vlastnej žumpy. Kanalizácia je z PVC trubiek. Vykurovanie podlažia je konvekčné teplovodné, radiátormi liatinovými. V kuchyni sú aj krbové kachle. Rozvod vody v dome teplej aj studenej prevažne z oceľového potrubia. Príprava teplej vody je v elektrickom zásobníkovom ohrievači vody. Vybavenie kuchyne: drez je kovový nerezový, kuchynská linka je na báze dreva a rozvinutej šírky 1,30 m. Vnútorné vybavenie: vaňa oceľová smaltovaná, umývadlo. Vodovodné batérie sú nerezové ostatné 2 kusy, pákový nerezový 1 kus. Záchod je umiestnený v kúpeľni, je splachovací. Vnútorné obklady sa nachádzajú v prevažnej časti kúpeľne nad výšky 1,35 m, obloženie vane a kuchyne nad pracovnou doskou. Elektrický rozvádzač je s automatickým istením.

Garáž

 Ide o garáž pre osobné motorové vozidlo. Počas užívania bola vykonávaná pravidelná údržba. Znalec stanovuje životnosť na 80 rokov.

Základy sú betónové, monolitické s izoláciou proti vode a zemnej vlhkosti. Podmurovka je z monolitického betónu. Obvodové murivo nadzemného podlažia je murované z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. Vnútorné nosné steny sú murované, taktiež z tehál v skladobnej hrúbke 0,30 m. s vápennou hladkou omietkou. Strecha garáže je sedlová, nosná konštrukcia strechy je z drevených trámov hambálkovej sústavy, s krytinou z pálených škridiel jednodrážkových. Oplechovanie strechy je úplné z obojstranne pozinkovaného plechu., ostatné klampiarske konštrukcie nie sú vyhotovené. Zvody a žľaby sú vyhotovené taktiež z obojstranne pozinkovaného plechu. Fasádne omietky sú vápenno-cementové, obklady nie sú vyhotovené. Garážové vráta sú plechové otváravé. Dvere sú drevené zvlakové a okná jednoduché, kovové. Podlaha podlažia je z betónovej mazaniny. Elektroinštalácia je svetelná, poistkové automaty.

Pozemky sú vedené ako záhrada resp. ako zastavaná plocha a nádvorie, vo výmere 402 a 637 m2. Pozemky ležia v zastavanom území obce Čiližská Radvaň, ktorá má počet obyvateľov do 2000, medzi rodinnými domami so štandardným vybavením, mimo obchodného centra obce, v obytnej časti. Sú rovinatého charakteru, prístup je po spevnenej komunikácii s možnosťou napojenia z rozvodov inžinierskych sietí – nachádzajúce sa v blízkosti pozemku – na elektriku, zemný plyn, verejný vodovod, kanalizačný systém, telefón.

Výmera podlahovej plochy domu je 95,10 m2.

Výmera pozemkov je 1039 m2

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena76 000 €
ZÁBEZPEKA7 000 €
1. Obhliadka29.05.2023 11:30
2. Obhliadka15.06.2023 11:30
Dátum dražby21.06.2023 10:00
Miesto dražbyDunajská Streda
Silvia Kochanová, RSc.
Silvia Kochanová, RSc.
Regionálny zástupca 0948917600
silvia.kochanova@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba rodinného domu v obci Zlaté Klasy, okres Dunajská Streda
Dražba rozostavaného rodinného domu v obci Nový Život
Dražba skladu v obci Topoľníky

Topoľníky   Dražba

Dražba skladu v obci Topoľníky

Dražba pozemku v obci Topoľníky

Topoľníky   Dražba

Dražba pozemku v obci Topoľníky

5-izbový rodinný dom v Dunajskej Strede, Cukrovarská ulica