All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

U9 Referencie

Tím spoločnosti U9 je trhovým lídrom v poskytovaní plného rozsahu služieb pri transakciách predaja nehnuteľností zo zlyhaných projektov. Špecialisti z U9 poskytujú vysoko profesionálne právne poradenstvo tak pre stranu kupujúceho aj predávajúceho. Oceňujeme ich zanietenie, integritu a profesionalitu.

Peter Brecík
Tatra banka, a.s.

VUB cooperated with the team of the company within a deal that represented a milestone in the management of the real estate portfolio of the bank.
The team has proven to be very professional and behaved proactively interfacing both companies with fairness and creating a climate of trust, that much helped in overcoming the issues that normally arise in such complicated deals.

Antonio Bergalio
Member of the Management Board and Chief Financial Officer VÚB, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. maintains long term and satisfactory business relationship with company U9, a.s. Company has experience in the real-estate industry, and exceptional management skills to complete all tasks dedicated by the bank (selling/buying of properties, business cases, tax and legal advisory, etc.). U9 is a strong and solid company, well positioned, with a team composed of top professionals  with excellent reputation and potential, company with high ethical, moral, and professional standards, which is reflected in their work with outstanding client focus and impressive market knowledge, outstanding work ethic, and high level of integrity.

Kristian Lichtblau
Real Estate & Logistics Department Director
Global Banking Services Division

OTP Banka Slovensko, a.s. spolupracuje s U9, a.s. (pôvodne Dražobnou spoločnosťou) od jej vzniku, považujeme ho za dôležitého obchodného partnera v oblasti realizácie záložného práva vo forme dobrovoľnej dražby tak v oblasti retailového ako i korporátneho segmentu našej banky. Dražobník postupuje pri poskytovaní svojich služieb vždy profesionálne a flexibilne, dbajúc na zachovanie dobrého mena našej spoločnosti. Doterajšiu spoluprácu s dražobníkom považujeme za úspešnú, pričom svoje povinnosti zo vzájomných zmluvných vzťahov si plní vždy riadne, zodpovedne, včas a na vysokej úrovni.

Jana Bratová,
OTP Banka Slovensko, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky (toho času ešte ako UniBanka, a. s.) bola prvým bankovým domom, ktorý s U9, a.s. (toho času ešte ako Dražobná spoločnosť, a.s.) nie len uzatvoril zmluvu o vykonaní dražby, ale následne aj úspešne zrealizoval výkon záložného práva formou dobrovoľnej dražby. V roku 2003, po reforme záložného práva, išlo o úplne nový právny inštitút, ktorého praktické využívanie je dnes úplne bežné, avšak v začiatkoch tomu tak rozhodne nebolo. Vysoko oceňujeme profesionálne služby U9, a.s., ktoré pretrvávajú dodnes a sú prínosom pre riadenie tak retailového, ako aj korporátneho úverového procesu v našej banke.

Igor Hrdlík
manažér odboru Vymáhanie a Reštrukturalizácia úverov SK
manager of Credit Workout & Restructuring SK

V kontexte dlhoročnej spolupráce s členmi tímu spoločnosti U9, a.s. veľmi oceňujeme ich profesionalitu a vysokú úroveň odbornosti, ktoré pre spoločnosť UniCredit Leasing Slovakia, a.s. predstavujú dôveryhodnú garanciu bezproblémovej realizácie dobrovoľných dražieb. Tak v prípade štandardných ako aj náročných prípadov nám spoločnosť U9, a.s. dokázala poskytnúť komplexné a transparentné riešenia, ktoré aj s odstupom času hodnotíme ako mimoriadne kvalitné a efektívne.

JUDr. Jana Čaprnková, LL.M.
Vedúca tímu Pohľadávky SK
Head of Workout SK

Referenčný zoznam spolupracujúcich bánk

Referenčný zoznam stavebných sporiteľní

Referečný zoznam inkasných spoločností

Naše
certifikáty

Tayllorcox QMS
Tayllorcox EMS
Tayllorcox OHSAS