All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Adresa a fakturačné údaje

U9, a.s.
Zelinárska 6
821 08 Bratislava

IČO: 35849703
DIČ: 2021706280
IČ DPH: SK2021706280

SK48 5600 0000 0094 4299 2001 (Prima banka)
SK71 0200 0000 0019 5703 8659 (VÚB banka)
SK84 1100 0000 0026 2810 7195 (Tatra banka)
SK71 1111 0000 0066 1989 4009 (UNIcredit)

Napíšte nám