All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Lehota, okres Nitra, Nitriansky krajLehota, okres Nitra, Nitriansky kraj

Dražba nehnuteľností v obci Lehota

Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Dražba nehnuteľností v obci Lehota
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV.č 926 a to konkrétne pozemky o celkovej výmere 3680 m2 spolu s rodinným domov súp.č. 500. Podľa dostupných informácií rodinný dom súp.č. 500 je už zbúraný. Pozemok je možné napojiť zo severnej strany kde je betónová komunikácia, na ktorej je verejný vodovod, plynovod, elektrická energia a telefón. Prístup k inžinierskym sieťam je cez pozemok, ktorý nie je predmetom dražby.  Pozemky sú zarastené a neudržiavané. Na pozemku parc.č. 1842/2 je začatá výstavba základov a oporného múru pravdepodobne bez stavebného povolenia, na ostatnej časti sú stromy, kríky a neudržiavané trávne porasty. Stavba súp. č. 500 je toho času zbúraná.

Nehnuteľnosť nie je v súčasnosti využívaná, je zanedbaná, zarastená a na stavbe rodinného domu sa nepokračuje. 

Pre viac informácií nás kontaktujte na tel.č. 02 59 49 01 29.

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
JUDr. Darina Katonová, PhD.
JUDr. Darina Katonová, PhD.
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 199 386
darina.katonova@u9.sk

V tejto lokalite

Pripravujeme dražbu rodinného domu v krajskom meste Nitra, kat. územie Chrenová
Opakovaná dražba rodinného domu v Nitre, v mestskej časti Veľké Janíkovce
Dražba rodinného domu v Rumanovej