All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Kokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický krajKokava nad Rimavicou, okres Poltár, Banskobystrický kraj

Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou

Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Dražba rodinného domu v Kokave nad Rimavicou
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Predmetom dražby je rodinný dom spolu s pozemkami o celkovej výmere 286 m2 v obci Kokava nad Rimavicou, okres Poltár.  Jedná sa o samostatne stojacu stavbu rodinného domu so s.č.531 s vytvoreným prízemím ako i s nedokončenou časťou prístavby. Zastavaná plocha rodinného domu spolu s nedokončenou prístavbou je 129,45 m2.

Dispozičné riešenie: 1 N. P. pozostáva z kuchyne a z obývacej izby ako i kúpeľne s WC.
Nedokončená prístavba dispozične pozostáva z chodby, a 2-och izieb.

V minulosti bola urobená i čiastočná rekonštrukcia pôvodnej stavby, konkrétne bola zrekonštruovaná kuchyňa a kúpeľňa, avšak vzhľadom na ich nie dobrý stav tieto budú vyžadovať v budúcnosti ďalšiu rekonštrukciu. Vek pôvodnej stavby bol znalcom stanovený k roku vypracovania znaleckého posudku na 70 rokov. Na prístavbu bolo vydané stavebné povolenie vydané obcou Kokava nad Rimavicou pod č.j.186/2013, zo dňa 18.11.2013. 

Technické parametre domu: 

Základy sú kamenné. Rodinný dom je bez podzemného podlažia s vodorovnou izoláciou. 
Zvislé nosné konštrukcie sú murované z iných materiálov do 50 cm. Vodorovné nosné konštrukcie - stropy - s rovným podhľadom drevené trámové i so sadrokartonovými podhľadmi. Strecha - krovy - hambálkové a väznicové sústavy bez stĺpikov, avšak chýba podbitie vonkajšej konštrukcie. Vykurovanie - ústredné vykurovanie - teplovod. s rozvod. bez ohľadu na mat. a radiátormi - oceľ. a vykurovacie panely nie sú osadené; zdroj vykurovania chýba - lokálne - na tuhé palivá kachle obyčajné 1 ks;

Príslušenstvo, ktoré sa nezapisuje alebo nie je zapísané na liste vlastníctva: Plot v čele pozemku, prípojka plynu, prípojka elektriny do stavby RD, vodomerná šachta, prípojka vody, kanalizačná prípojka. 

Pozemky: Pozemky sa nachádzajú v rovinatom teréne v intraviláne obce Kokava nad Rimavicou v bežnej zástavbe rodinných domov. V predmetnej lokalite je vybudované okrem elektrickej inštalácie, vodovod, plynovod, ako i kanalizačný rozvod. Pozemky sú s kultúrou zastavané plochy a nádvoria. Na parc.č.646/2 je postavená stavba RD so s.č.531 a parc.č.646/1 je dvorom.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č.: 02/ 594 901 29 alebo 0948 917 602.


Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
David Fábry
David Fábry
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 917 602
david.fabry@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba pohostinstva v obci Brezničke, okres Poltár