All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Kráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický krajKráľovský Chlmec, okres Trebišov, Košický kraj

Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.

Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Dražba administratívnej budovy - Kráľovský Chlmec.
Vyvolávacia cena
164 500 €


ZÁBEZPEKA: 20 000 €

Dátum dražby
29.06.2021 10:00

1. OBHLIADKA: 10.06.2021 09:00
2. OBHLIADKA: 21.06.2021 10:00

Miesto dražby
Michalovce

Hotel Družba, ul J.Hollého 698/1, 071 01 Michalovce

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Predmetom dražby je ADMINISTRATÍVNA BUDOVA čs. 2461 s príslušenstvom na parcele KN č. 528/23, POZEMKY : parcela KN č. 528/21 a 528/23 (zastavané plochy a nádvoria), evidované na LV č. 8948 k.ú. K R Á Ľ O V S K Ý C H L M E C, okres Trebišov, spolu s príslušenstvom:

  Administratívna budova čs. 2461 na parcele č. 528/23: 

Jedná sa o samostatne stojacu jednopodlažnú nepodpivničenú budovu s podkrovím osadenú na parcele KN č. 528/23 na ul. Mierovej, v tesnej náväznosti na ul. Hlavnú. Administratívna budova má dvor úplne oplotený uzatvorený bránou. Objekt je napojený na všetky inžinierske siete - verejný vodovod, verejná kanalizácia, el. sieť a zemný plyn.

  Budova je samostatne stojaca s dvoma nadzemnými podlažiami (prízemie a podkrovie), nie je podpivničená, s oploteným dvorom a možnosťou parkovania za areálom budovy.   

  Dispozičné riešenie:  

Budova má jedno nadzemné podlažie - prízemie (1.np) a podkrovie. Dispozične na prízemí sa nachádzajú dve garáže pre osobné automobily, zámočnícka dielňa, sklady a kotolňa s pristavanou vstupnou časťou, vstupná hala, miestnosť pre oddelenie odbytu, soc. hyg. zariadenie návštevníkov. V podkroví sú kancelárie pracovníkov firmy, zasadačka, kuchynka a soc. hygienické zariadenie personálu.

  Lokalita s administratívnou budovou je zaujímavá z hľadiska ideálnej polohy voči Hlavnej ulici a dostupnosti centra mesta, kde je situovaná občianska a obchodná vybavenosť. 

Bližšie informácie o dražbe získate na tel. č. 02/59490124 resp. mobile 0948 917 607. Neváhajte nás kontaktovať!

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena164 500 €
ZÁBEZPEKA20 000 €
1. Obhliadka10.06.2021 09:00
2. Obhliadka21.06.2021 10:00
Dátum dražby29.06.2021 10:00
Miesto dražbyMichalovce

V tejto lokalite

Dražba rodinného domu v Trebišove (byt č. 2)
Dražba rodinného domu v obci Čeľovce
Dražba rodinného dom u vo Veľkých Ozorovciach
Dražba rodinného domu v Trebišove (byt č. 1)
Dražba rodinného domu v obci Veľké Trakany
Pripravujeme dražbu rodinného domu v Čeľovciach
Dražbu domu v obci Vojčice

Vojčice   Dražba

Dražbu domu v obci Vojčice

Dražba 2-izbového bytu v Trebišove