All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Bielovce, okres Levice, Nitriansky krajBielovce, okres Levice, Nitriansky kraj

Dražba rodinného domu v Bielovciach

Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Dražba rodinného domu v Bielovciach
Vyvolávacia cena
29 610 €


ZÁBEZPEKA: 5 000 €

Dátum dražby
20.01.2022 14:00

1. OBHLIADKA: 03.01.2022 10:00
2. OBHLIADKA: 17.01.2022 10:00

Miesto dražby
Levice

Mestské kultúrne stredisko, A. Sládkoviča 2, 93401 Levice

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Rodinný dom súpisné číslo 117 sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 1383/77 a 1383/78 v obci Bielovce, dom bol postavený v roku 1945, prístavba sa začala využívať v roku 1997, kolaudácia bola vykonaná v roku 2002, je zásobený pitnou vodou z obecného vodovodu cez vodomernú šachtu, napojený je na obecné rozvody elektrickej energie, alternatívnym zdrojom je vybudovaný vlastný vodovod z vŕtanej studne, splašková kanalizácia je napojená do vlastnej žumpy, základy sú betónové, v časti pod prístavbou je hydroizolácia, steny murované zo zmiešaného materiálu, použitý bol kameň, nepálená aj pálená tehla, na vybudovanie prístavby boli použité pórobetónové tvárnice, strecha je sedlová, čiastočne s valbami, krov drevený, predná časť krovu bola kompletne vymenená v roku 1992, zadná časť krovu bola vymenená v roku 2008, krytinu tvorí prevažne škridla Bramac, čiastočne asfaltový šindel, vonkajšie omietky sú sčasti brizolitové, sčasti z cementového postreku, časti fasády sú zateplené a prekryté stierkou bez povrchovej úpravy, vnútorné omietky sú vápenno-cementové, kúrenie je ústredné teplovodné kotlom na tuhé palivo značky Viadrus, radiátory panelové plechové a rebrové, elektroinštalácia je svetelná a motorická, rozvodná skrinka s automatickými ističmi je na vonkajšom murive, ohrev vody je elektrickým zásobníkovým stojatým ohrievačom umiestneným v kotolni.


Bližšie informácie nájdete v priloženom oznámení o dražbe ale na tel. č. 0903 236 164.

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena29 610 €
ZÁBEZPEKA5 000 €
1. Obhliadka03.01.2022 10:00
2. Obhliadka17.01.2022 10:00
Dátum dražby20.01.2022 14:00
Miesto dražbyLevice
JUDr. Darina Katonová, PhD.
JUDr. Darina Katonová, PhD.
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 199 386
darina.katonova@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba rodinného domu v obci Hokovce, okres Levice
Dražba rodinného domu v Tekovských Lužanoch