All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Devičie, okres Krupina, Banskobystrický krajDevičie, okres Krupina, Banskobystrický kraj

Predaj areálu v obci Devičie

Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Predaj areálu v obci Devičie
Vyvolávacia cena
85 000 €


ZÁBEZPEKA: 20 000 €

Dátum dražby
17.10.2022 10:00

1. OBHLIADKA: 23.09.2022 09:00
2. OBHLIADKA: 11.10.2022 09:00

Miesto dražby
Zvolen

Hotel Poľana, Nám. SNP 64/2, 960 01 Zvolen

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:sklad/logistika

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj areál v obci Devičie. 

Areál pozostáva z niekoľkých stavieb a pozemkov spolu o výmere 2642 m2. 

Stavby: 

 1. Rodinný dom súpisné číslo 53 na pozemku parcelné číslo 210/2 v obci Devičie, postavený bol v roku 1935, vnútorné priestory boli v roku 2003 zrekonštruované a zmodernizované, je samostatne stojaci, má jedno nadzemné podlažie obdĺžnikového pôdorysného tvaru, konštrukčné prvky sú čiastočne poškodené, zariaďovacie predmety sú odstránené, dom je napojený na elektrickú prípojku, plynovú prípojku, vodovodnú prípojku z verejného vodovodu, kanalizácia je zvedená do žumpy, dispozične pozostáva z troch kancelárií, troch chodieb, kuchynky, sprchy, WC, zasadačky, šatne a jedálne.

2. Prevádzková hala súpisné číslo 146 na parcele číslo 210/4 je situovaná ako samostatný objekt južne od areálu, postavená bola v roku 1935, v roku 2002 bola k pôvodnej stavbe zhotovená prístavba do tvaru L a v roku 2003 boli na budove zhotovené čiastočné rekonštrukčné práce, budova sa v poslednej dobe využívala ako kovo obrábacia dielňa, v súčasnej dobe sa využíva na uskladnenie napr. agrárnej mechaniky, stavba je jednopodlažná, základy tvoria pásy z kameňa bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti, steny sú murované z kameňa a tehál, strecha je sedlová, krov drevený, krytinu tvorí keramická jednoduchá škridla, strop je drevený trámový, s hrubou omietkou, vonkajšie omietky sú vápennocementové hrubé, čiastočne poškodené, vnútorné omietky vápenné hrubé, čiastočne poškodené, podlahu tvorí betónová mazanina značne poškodená, vráta sú drevené tesárske, okná oceľové jednoduché, elektroinštalácia je svetelná aj motorická, značne poškodená, vnútorné priestory neboli znalcovi sprístupnené v čase obhliadky, technická údržba je čiastočne zanedbávaná.

3. Ostatná stavba súpisné číslo 155 na parcele číslo 210/5 je situovaná v zadnej časti areálu, pozostáva z troch častí, z pôvodnej stavby, ktorá je situovaná v strede, prístavby z pravej strany a prístavby z ľavej strany, ktoré sú navzájom konštrukčne prepojené, pôvodná stavba bola postavená v roku 1935, slúžila ako stodola na uskladnenie objemového krmiva a steliva, v roku 2003 boli na budove zhotovené rekonštrukčné a modernizačné práce, budova sa v poslednej dobe využívala ako zvarovňa, pieskovňa a drevo obrábacia dielňa, prístavba z pravej strany pôvodnej stavby bola zhotovená v roku 2003, v poslednej dobe sa využívala časť ako kovoobrábacia dielňa a časť ako sklad materiálu, prístavba z ľavej strany pôvodnej stavby bola zhotovená v roku 2003, v poslednej dobe sa využívala ako dielňaa. 

4. Kotolňa súpisné číslo 157 na parcele číslo 210/8 je situovaná v zadnej severnej časti areálu, postavená bola v roku 2001, ide o jednopodlažnú drobnú stavbu založenú na základových pásoch z betónu s izoláciou proti zemnej vlhkosti, steny sú murované z tvárnic YPOR, prestrešenie je jednoduchým pultovým krovom s plechovou hliníkovou krytinou imitujúcou škridlu, strop je zatečený, čiastočne poškodený, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky sú vápenné, podlahu tvorí cementový poter, vstupné dvere boli v čase obhliadky odstránené, osadené sú oceľové zárubne, komín je vybudovaný z komínových omietnutých tvaroviek, v kotolni bol pôvodne inštalovaný kotol ústredného kúrenia na pevné palivo, ktorý zásoboval teplom areál spoločnosti, zavedený ej prívod studenej vody, elektroinštalácia je svetelná a motorická, objekt je stavebne neukončený, čiastočne poškodený, technická údržba je zanedbávaná.

5.  Ostatná stavba súpisné číslo 158 na parcele číslo 210/7 je situovaná na začiatku pravej časti areálu, pôvodne pravdepodobne slúžila ako sýpka obilnín, postavená bola v roku 1935, v roku 2003 boli na budove zhotovené čiastočné rekonštrukčné práce, prevažne rekonštrukcia fasády, krovu vrátane zastrešenia, rozvodov vody a elektroinštalácie, budova sa v poslednej dobe využívala na skladovanie materiálu rôzneho druhu, je jednopodlažná, založená na kamenných základoch bez vodorovnej izolácie proti zemnej vlhkosti, steny sú murované z kameňa, strecha je sedlová, krov drevený s krytinou z tvarovaného hliníkového plechu, imitujúceho škridlu, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu, strop nie je vybudovaný, iba drevené trámy, vonkajšie omietky sú vápennocementové, vnútorné omietky vápenné, podlahu tvorí betónová mazanina, podlahu tvorí betónová mazanina, dvere sú drevené tesárske, okná oceľové jednoduché, vybavené oceľovými mrežami, elektroinštalácia je svetelná a motorická, do budovy je privedený zemný plyn a studená voda, technická údržba je zanedbávaná.

6. Prístrešok je postavený na parcele číslo 210/6 v pravej časti areálu, konštrukčne je riešený ako ľahký oceľový prístrešok bez stropu, zhotovený bol v roku 2005, konštrukcia je kotvená do betónových pätiek, je opatrená náterom, opláštenie nie je vyhotovené, strešnú konštrukciu tvoria ľahké priehradové oceľové väzníky pokryté priehľadnou krytinou na báze plastu, klampiarske prvky sú z pozinkovaného plechu, podlaha je zhotovená z betónovej mazaniny, prístrešok je bez vnútorných inštalácií.

Areál je zásobený pitnou vodou z obecného vodovodu cez vodomernú šachtu, úžitková voda bola pôvodne čerpaná z kopanej studne, vybudovanej vo dvore od roku 1935, nachádza sa na parcele číslo 210/6, má kruhový priemer cca 200 cm, stenu vyloženú kameňom, hĺbku cca 8,0 m, v čase obhliadky bola studňa bez trvalého využitia, splašková voda je zvedená do žumpy, nachádzajúcej sa pod stavbou rodinného domu, elektrická prípojka je podzemná, zhotovená z dvoch odberných miest, vyhotovená je plynová prípojka, spevnené plochy tvorí chodník zo zámkovej dlažby a plochy vo dvore areálu z monolitického betónu.

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena85 000 €
ZÁBEZPEKA20 000 €
1. Obhliadka23.09.2022 09:00
2. Obhliadka11.10.2022 09:00
Dátum dražby17.10.2022 10:00
Miesto dražbyZvolen
Ján Ševčík
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 513 670
jan.sevcik@u9.sk