All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Veľké Blahovo, okres Dunajská Streda, Trnavský krajVeľké Blahovo, okres Dunajská Streda, Trnavský kraj

Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove

Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Dražba rodinného domu vo Veľkom Blahove
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:dom

Popis

Predmetom dražby sú nehnuteľnosti evidované na LV 1894, v kat. úz. Veľké Blahovo.

Rozostavaný rodinný dom – súp. č. 522, parc. č. 1066/97

Pozostáva z 2.NP bez podpivničenia, osadený v rovinatom teréne. Cez zádverie je sa možné dostať do spojovacej chodby, z ktorej sa môžeme dostať do obytného priestoru a kuchyne s jedálňou, schodiska alebo do WC s kúpeľňou. Na 2. podlaží sa budú nachádzať (alebo sa už nachádzajú) obytné priestory s príslušenstvom (kúpeľňa s WC, chodba a balkóny).

Konštrukčné a stavebno – technické riešenie
Zvislé konštrukcie:

Nosné obvodné steny 1.NP sú hrúbky 440 mm z keramických tvárnic ´´POROTHERM´´ na murovaciu maltu. Vnútorné nenosné, deliace steny sú hr. 250 a 125 mm a sú tak isto z keramických tvárnic.
Vodorovné konštrukcie:
Nad 1. NP a nad 2. NP je železobetónový strop s rovným pohľadom. Po obvode objektu nad okennými a dverným i otvormi sú preklady z tvárnic ´´POROTHERM´´.
Zastrešenie:
Rodinný dom je zastrešený plochou strechou s povrchovou úpravou s pozinkovaného plechu a s vyspádovaním.
Hydroizolácia:
Vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová zábrana je z klasických nataviteľných asfaltových pásov FOALBIT AL S 40. Vodorovná hydroizolácia bude v podlahách hygienických zariadení a pod keramickými obkladmi stien za sprchovacím kútom – hydroizolačný náter.
Tepelné izolácie:
Obvodové konštrukcie sú s povrchovou úpravou na báze umelých vlákien, len z časti od ulice.
Omietky:
Vonkajšie omietky sú na báze umelých vlákien, len z časti od ulice.
Vnútorné omietky budú dvojvrstvové šťukové hr. 10 až 15 mm, resp. hladké stierkové.
Výplne otvorov okenných:
Vonkajšie okenné konštrukcie, zasklené steny sú z PVC profilov, kovanie hliníkové.
Výplne otvorov dverných:
Vnútorné dvere a zárubne budú plné, hladké s poldrážkou a gumovým tesnením, kovanie hliníkové. Materiál vrchného kovania – bude pravdepodobne matná nerez.
Obklady:
Vnútorné – keramické obklady budú v hygienických zariadeniach a za kuchynskou linkou.
Klampiarske výrobky:
Klampiarske výrobky – dažďové odkvapové potrubie s kotlíkmi a oplechovanie atík sú resp. budú z pozinkovaného plechu.
Maľby a nátery:
Omietané steny a stropy budú natreté disperzným náterom.
Podlahy:
Nášľapné vrstva v hygienických zariadeniach, kuchyni, zádverí a príslušenstve bude z keramickej dlažby vrátane soklov. V obytných miestnostiach budú veľkoplošné laminátové parkety vrátane soklov.
Vykurovanie:
Bude teplovodné (radiátorové) – od značkového plynového kotla, rozvodom v podlahe a v stenách až po radiátory zn. KORAD.
Príprava TÚV:
Buď prietokový ohrev alebo samostatný zásobník na prípravu TÚV, rozvodom v stenách a podlahe až po zariaďovacie premety.

Rozostavaný rodinný dom – súp. č. 522, parc. č. 1066/97

Pozostáva z 2.NP bez podpivničenia, osadený v rovinatom teréne. Cez zádverie je sa možné dostať do spojovacej chodby, z ktorej sa môžeme dostať do obytného priestoru a kuchyne s jedálňou, schodiska alebo do WC s kúpeľňou. Prístavba pravdepodobne garáže. Na 2. podlaží sa budú nachádzať obytné priestory (alebo sa už nachádzajú) s príslušenstvom (kúpeľňa s WC, chodba a balkóny).

Konštrukčné a stavebno – technické riešenie:
Základové konštrukcie:

Podrobný geologický prieskum presnej lokality nebol k dispozícii, ale zo širších súvislostí, výkopov v blízkosti a údajov okolitých stavebníkov tvorí podložie vrstva hlinitých až ílovitých štrkopieskov s vysokou hladinou podzemnej vody. Samotné základy sú pásové z prostého betónu triedy B15 do nezámrznej hĺbky 950 mm.
Zvislé konštrukcie:
Nosné obvodné steny 1.NP sú hrúbky 440 mm z keramických tvárnic ´´POROTHERM´´ na murovaciu maltu. Vnútorné nenosné, deliace steny sú hr. 250 a 125 mm a sú tak isto z keramických tvárnic.
Vodorovné konštrukcie:
Nad 1. NP a nad 2. NP je železobetónový strop s rovným pohľadom. Po obvode objektu nad okennými a dverným i otvormi sú preklady z tvárnic ´´POROTHERM´´.
Zastrešenie:
Rodinný dom je zastrešený plochou strechou s povrchovou úpravou s pozinkovaného plechu a s vyspádovaním.
Hydroizolácia:
Vodorovná hydroizolácia proti zemnej vlhkosti a ako protiradónová zábrana je z klasických nataviteľných asfaltových pásov FOALBIT AL S 40. Vodorovná hydroizolácia bude v podlahách hygienických zariadení a pod keramickými obkladmi stien za sprchovacím kútom – hydroizolačný náter.
Tepelné izolácie:
Obvodové konštrukcie sú s povrchovou úpravou na báze umelých vlákien, len z časti od ulice.
Omietky:
Vonkajšie omietky sú na báze umelých vlákien, len z časti od ulice.
Vnútorné omietky budú dvojvrstvové šťukové hr. 10 až 15 mm, resp. hladké stierkové.
Výplne otvorov okenných:
Vonkajšie okenné konštrukcie, zasklené steny sú z PVC profilov, kovanie hliníkové.
Výplne otvorov dverných:
Vnútorné dvere a zárubne budú plné, hladké s poldrážkou a gumovým tesnením, kovanie hliníkové. Materiál vrchného kovania – bude pravdepodobne matná nerez.
Vráta garážové - s automatickým ovládaním
Obklady:
Vnútorné – keramické obklady budú v hygienických zariadeniach a za kuchynskou linkou.
Klampiarske výrobky:
Klampiarske výrobky – dažďové odkvapové potrubie s kotlíkmi a oplechovanie atík sú resp. budú z pozinkovaného plechu.
Maľby a nátery:
Omietané steny a stropy budú natreté disperzným náterom.
Podlahy:
Nášľapné vrstva v hygienických zariadeniach, kuchyni, zádverí a príslušenstve bude z keramickej dlažby vrátane soklov. V obytných miestnostiach budú veľkoplošné laminátové parkety vrátane soklov.
Vykurovanie:
Bude teplovodné (radiátorové) – od značkového plynového kotla, rozvodom v podlahe a v stenách až po radiátory zn. KORAD.
Príprava TÚV:
Buď prietokový ohrev alebo samostatný zásobník na prípravu TÚV), rozvodom v stenách a podlahe až po zariaďovacie premety.

Pozemky
Pozemky sú napojené na obecný rozvod vody, plynu, kanalizácie, elektrickej energie, rozvod internetu, televízie (možnosť napojenia na všetky inžinierske siete). Pozemok je určený pre individuálnu bytovú výstavbu a je prístupný z už vybudovanej komunikácie.

Bližšie informácie Vám poskytneme na tel. č. 02/59490114. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Simona Sokolíková
Simona Sokolíková
Regionálny zástupca 0948917600
simona.sokolikova@u9.sk

V tejto lokalite

Hľadáme Halu s pozemkom prípadne pozemok
Dražba rozostavaného rodinného domu v obci Nový Život
Pozemok 658 m2 ul. Zakurtaserská Veľký Meder