All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Trenčín, okres Trenčín, Trenčiansky krajTrenčín, okres Trenčín, Trenčiansky kraj

Predaj areálu v Trenčíne

Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Predaj areálu v Trenčíne
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:sklad/logistika

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj nehnuteľnosti  ( areál ) nachádzajúce sa v katastrálnom území Zlatovce , prevažne v intraviláne krajského mesta Trenčín, na Majerskej ulici orientačné číslo 20 a 20A.

Areál pozostáva z: 

1. Administratívnej budovy

Budova so súp. číslom 1284, sa nachádza na časti pozemku parcelné číslo 1399/3, postavená je od roku 2000, pôdorysný tvar hlavnej stavby obdĺžnikový s bočnou prístavbou garáže, objekt je samostatne stojací, nepodpivničený, jednopodlažný, dispozične je hlavná stavba delená na dve prevádzkové časti, s miestnosťami na prevádzku šijacích strojov, kancelárii, skladov, sociálnych miestností a komunikačných priestorov, garáž pozostáva z hlavnej miestnosti pre garážovanie osobného motorového vozidla a prepojenej technickej miestnosti.

2. Nebytových priestorov v polyfunkčnej budove

Polyfunkčný objekt súpisné číslo 1988 so štyrmi nebytovými priestormi a 29-timi bytmi sa nachádza na pozemkoch parcelné číslo 1399/4, 1400/3, 1400/4, 1401/3 a 1401/4, postavený bol v roku 2010, má zastavanú plochu obdĺžnikového pôdorysného tvaru, štyri nadzemné podlažia, napojený je na všetky základné inžinierske obecné siete. Na prvom nadzemnom podlaží sú spoločné priestory kotolne so skladom, železobetónové schodisko, nebytový priestor č. 1, v ktorom je prevádzka kuchyne s príslušenstvom, v zadnej časti sú tri nebytové priestory s výškou cez dve nadzemné podlažia, nebytový priestor č. 2 je využívaný na ľahkú výrobu, na prvom nadzemnom podlaží má sociálne priestory a kuchynku, točitým oceľovým schodiskom je výstup do kancelárskych priestorov v úrovni druhého nadzemného podlažia, nebytové priestory č 3 a č. 4 majú vstupné brány z dvora, ich svetlá výška zasahuje do prvého a druhého nadzemného podlažia, priestory sú využívané na ľahkú výrobu auto plachiet a podobných výrobkov. 

3. Pozemkov v rámci areálu 

Pozemky parcelné číslo 1399/3, 1401/1, 1401/2, 1401/5 a 1402 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, pozemky parcelné číslo 1400/1 a 1400/2 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako ostatná plocha, nachádzajú sa v zastavanom území obce, pozemok parcelné číslo 1906/21 je zaradený v katastri nehnuteľností ako orná pôda, nachádza sa mimo zastavaného územia obce, pozemky sú evidované na Liste vlastníctva číslo 278.

Pozemky parcelné číslo 1399/4, 1400/3, 1400/4, 1401/3 a 1401/4 sú zaradené v katastri nehnuteľností ako zastavaná plocha a nádvorie, nachádzajú sa v zastavanom území obce, pozemky sú evidované na Liste vlastníctva číslo 3636, predmetom predaja sú spoluvlastnícke podiely k pozemkom, prislúchajúce k jednotlivým nebytovým priestorom.

LOKALITA: 

Nehnuteľnosti sa nachádzajú v zastavanom území obce Trenčín v katastrálnom území Zlatovce. Krajské mesto Trenčín je vzdialené komunikáciami cca 82 km juhozápadne od centra susedného krajského mesta Žilina a cca 87 km severne od centra susedného krajského mesta Trnava. Lokalita s danými nehnuteľnosťami sa nachádza v severnej okrajovej časti obce, v okolí sú vo východnej časti prevažne novovybudované rodinné domy, v západnej časti prevažne pôvodné priemyselné a hospodárske stavby, cca 1,2 km, resp. 15 min pešou chôdzou juhovýchodne je koryto rieky Váh. Dopravné a komunikačné napojenie na verejné štátne komunikácie je vyhovujúce. Je možnosť napojenia na všetky základné inžinierske siete.


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba objektu v obci Skalka nad Váhom.

Skalka nad Váhom   Dražba

Dražba objektu v obci Skalka nad Váhom.

Predaj bytov v bytovom komplexe Domus Petra v Trenčíne