All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský krajLiptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.

Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Dražba viacúčelového areálu v Liptovskom Mikuláši.
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:sklad/logistika

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj viacúčelový areál v centre Liptovského Mikuláša. Areál sa nachádza na ulici 1. mája. Areál sa skladá z viacerých stavieb. Celková výmera pozemkov v rámci areálu je: cez 9.000 m2. 

Využitie nehnuteľnosti je určené predovšetkým pre podnikateľské účely. Objekt bol v čase obhliadky užívaný, údržbe je venovaná dostatočná starostlivosť, zmena využitia v budúcnosti je možná len v minimálnej a veľmi obmedzenej miere a nehnuteľnosť nemá rušivé účinky na svoje okolie. Poloha, konštrukčné vyhotovenie a vybavenie objektu umožňuje realizovať funkciu podnikania bez ďalších nutných investícií. V budúcnosti sa neočakávajú zmeny v blízkej okolitej zástavbe. Objekt je prístupný cez prístupové chodníky a spevnené plochy z jednej strany. 

Lokalita má v blízkosti napojenie na hlavné dopravné trasy mesta, nadväzujúce na výpadovky z mesta. Lokalita je dostupná dopravou k centru mesta do 5 minút. V blízkom okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť. Súčasťou vybavenosti sú materské školy, pošta, potraviny, drogéria, lekáreň, poliklinika, pobočky bánk, športoviská, zelené plochy. Pracovné príležitosti obyvateľov Liptovský Mikuláš sú podľa štatistických údajov na úrovni okresného mesta. Parkovanie je umožnené na spevnených plochách v rámci dvora. 

V areáli sa nachádzajú nasledovné stavby: 

Administratívna budova 

Administratívna budova sa nachádza v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája k.ú. Liptovský Mikuláš. Jedná sa o objekt s prístupom z jednej strany z Garbiarskej ul. a z druhej strany z Okoličianskej ulici. Budova je podpivničená s dvoma nadzemnými podlažiami. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o trojtraktový železobetónový skelet založený na základových pätkách. V suteréne sa nachádzajú hygienické zariadenia, archív, kotolňa a komunikačné priestory. Na 1. a 2. NP sa nachádzajú administratívne priestory, sociálne zariadenia a komunikačné priestory. Objekt má 2 samostatné vchody – jeden zo strany ulice a druhý do dvora. Hlavný vstup do objektu je z severnej strany. 

Ubytovňa 

Ubytovňa sa nachádza severne od administratívnej budovy na pozemku par.č. 5506/24 Jedná sa o prízemnú nepodpivničenú budovu ktorá je momentálne využívaná na na prechodné ubytovanie zamestnancov. V objekte sa nachádzajú komunikačné priestory, izby, WC, kúpeľňa, kuchynka, spoločenská miestnosť. Základy sú betónové bez izolácie, obvodové steny sú murované z tehál zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Strecha je drevený sedlový krov. S krytinou z pozinkovaného plechu. Interiérové dvere sú drevené hladké, okná plastové s izolačným dvojsklom. Podlahy sú z keramickej dlažby a laminátová plávajúca podlaha. Vykurovanie je ústredné oceľovými radiátormi. Elektroinštalácia je svetelná s poistkami. V objekte je riešený rozvod studenej, teplej vody a kanalizácia.

Sklad a šatne

Budova skladu a šatne postavená na pozemku parc.č. 5506/6 sa nachádza v okresnom meste Liptovský Mikuláš ulici 1.mája, je vybudovaná v organizovanej zástavbe, medzi ostatnými, prevažne prevádzkovými budovami. Objekt je dispozične členený po podlažiach - na 1. nadzemnom podlaží sú sociálne zariadenia a umývarka, na 2 nadzemnom podlaží sú šatne. Objekt je užívaný, jeho údržbe je venovaná pravidelná pozornosť a primeraná starostlivosť. 

Dielňa 

Objekt dielne je situovaný na pozemku par.č. 5506/8. Budova je prízemná s nepravidelným pôdorysom bez podpivničenia. Nosný systém je kombinácia železo betónovej skeletovej sústavy s murovaným obvodovým plášťom a murovanej stenovej konštrukcie. Zastrešenie je riešené sedlovými železobetónovými väzníkmi, menšiu časť tvorí pultová strecha. Krytina je z pozinkovaného plechu. Z vonkajšej strany je objekt zateplený kontaktným zatepľovacím systémom. Na budove sú plechové vráta a oceľové okná. 

Sklad 

Budova skladu sa nachádza na pozemku par.č. 5506/9. Budova je zastrešená predpätými panelmi tvaru obráteného „U“ okná sú oceľové s dvojsklom. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická. Budova je vykurovaná prostredníctvom oceľových radiátorov.

Sklad 

Budova skladu sa nachádza na pozemku par.č. 5506/10. V budove sa nachádza dielňa, sklad a chodba. Základy budovy sú z betónových pásov bez vodorovnej izolácie. Obvodové murivo je tehlové hrúbky 30cm. Strecha je drevený krov. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové izolačné. Budova je vykurovaná prostredníctvom oceľových radiátorov.

Otvorený sklad 

Budova otvoreného skladu sa nachádza na pozemku par.č. 5506/11. Budova je obdĺžnikového tvaru, má murované nosné konštrukcie, strechu z oceľových priehradových nosníkov. Podlaha je betónová, izolácia strechy zateplená striekanou izoláciu. Fasáda je zateplená kontaktným zatepľovacím systémom. Okná sú plastové izolačné. Budova je vykurovaná prostredníctvom sálavých elektrických infrapanelov zo stropov.

Garáže 

Budova garáže sa nachádza na pozemku par.č. 5506/13. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový monolitický skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodý plášť tvorí murivo. Vonkajšia omietka vápenno cementová hladká. Budova má pultovú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu. Vstup je riešený cez štvoro oceľových vrát. Podlaha je betónová. Strop je zo železo betónových panelov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Garáže 

Budova garáží sa nachádza na pozemku par.č. 5506/14. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železo betónový skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodový plášť tvorí murivo, ktoré nesú základové pásy. Vonkajšia omietka je vápenno cementová hladká. Zastrešenie je pultovou strechou z pozinkovaného plechu. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Garáže 

Budova garáže sa nachádza na pozemku par.č. 5506/15. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o železobetónový monolitický skelet založený na základových pätkách. Výplňový obvodový plášť tvorí murivo. Vonkajšia omietka vápenno cementová hladká. Budova má pultovú strechu s krytinou z pozinkovaného plechu. Vstup je riešený cez štvoro oceľových vrát. Podlaha je betónová. Strop je zo železo betónových panelov. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Sklad 

Budova skladu sa nachádza na pozemku par.č. 5506/23, severne od administratívnej budovy. Je čiastočne podpivničená s jedným nadzemným podlažím. V suteréne sa nachádzajú tri sklady a chodba, na 1.NP je vstupná chodba a kancelária a sklady. Obvodové steny suterénu sú z monolitického betónu, strop je železo betónový s viditeľnými rebrami. 1.NP má obvodové steny murované so zateplením, strop nad 1.NP je drevený trámový s rovným podhľadom. Strecha je sedlová s krytinou s pozinkovaného plechu. Vnútorné omietky sú vápenné hladké. Na 1.NP je rozvod studenej vody a kanalizácia. Elektroinštalácia je svetelná. Okná sú izolačné plastové.

Čerpacia stanica

Objekt čerpacej stanice sa nachádza na pozemku par.č. 5506/26. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o budovu s nosnou konštrukciou montovanou betónovou plošnou. Na budove je pultová strecha s krytinou z pozinkovaného plechu. V budove je riešená elektroinštalácia, betónová podlaha, drevené dvere a okno. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk

V tejto lokalite

Predaj admin. priestorov v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš   Predaj

Predaj admin. priestorov v Liptovskom Mikuláši

Rodinný dom/penzión po čiastočnej rekonštrukcií v Liptovskej Porúbke
Administratívna budova, Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš   Predaj

Administratívna budova, Liptovský Mikuláš