All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Janova Lehota, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický krajJanova Lehota, okres Žiar nad Hronom, Banskobystrický kraj

Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota

Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Dražba súboru hnuteľných vecí a nehnuteľnosti v obci Janová Lehota
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Popis

Predmetom dražby je súbor nehnuteľností a hnuteľných vecí:

Nehnuteľností:

Rodinný dom s.č. 138 je postavený na pozemku p.č. 552/2. Ide o dvojpodlažný objekt s dvomi nadzemnými podlažiami. Na 1.NP je chodba, kuchyňa, izba, kúpeľňa, komora, schodisko. Na 2.NP je schodisko, chodba, dve izby, kúpeľňa, šatník. Na objekte prebehla rekonštrukcia s prestavbou a výmenou prvkov krátkodobej životnosti a na 2. NP je začatá rekonštrukcia kúpeľne. Rodinný dom je postavený z kamenného a tehlového materiálu, dom má spravenú izoláciu proti zemnej vlhkosti. Vykurovanie v dome je ústredné,  zabezpečené radiátormi. TÚV je zabezpečovaná elektrickým bojlerom. Elektrina je svetelná aj motorická. Zastavaná plocha 1. NP je 113,56 m2 m2 a 2. NP je 113,56 m2. 

Rekreačná chata bez s. č.  leží na pozemku p.č. 1595/2. Ide o jednopodlažný objekt, využívaný je na dojenie hospodárskych zvierat, zastavaná plocha je 58,63 m2. 

Výrobňa syrov bez s. č. pri rodinnom dome s. č. 138  leží na pozemku p.č. 552/3. Ide o jednopodlažný objekt, využívaný na výrobu syrov. Na 1.NP je chodba, výrobňa, balenie a expedícia, šatňa, wc, sprcha, prechod, sklad, vstup. Zastavaná plocha výrobne syrov je 52,40 m2. 

Nová technológia spracovania a chladenia bez s. č. na parc. č. 553/4 I- ide o jednopodlažný prístrešok, v ktorom sa nachádzajú chladiacie zariadenia

Súbor hnuteľných veci je tvorený najmä technológiami na výrobu syrov a chovu kôz:


 • CHLADIACI BOX 1

- Technológia (kondenzačná jednotka, výparník) KCHJ-M50-A, výrobné číslo 13/2016

- Elektro (rozvádzač, ovládacia skrinka) RCH-M50-/1-1/7, výrobné číslo 4/2016

- Chladiaci box (izolácie, otočné dvere 900/2000), výrobné číslo 16/2016,


• CHLADIACI BOX 2

- Technológia (kondenzačná jednotka, výparník) KCHJ-M64-A, výrobné číslo 14/2016

- Elektro (rozvádzač, ovládacia skrinka) RCH-M64-/1-1/7, výrobné číslo 5/2016

- Chladiaci box (izolácie, otočné dvere 1000/2000), výrobné číslo 17/2016,


Oblúková hala značky Cover all, rozmer 9,14 x 20,40m (mobilný ustajňovací priestor),

• Technológia dojenia a chladenia GEA, vrátanie hradenia 2x 12 pre kozy

Popis technológie dojenia kôz:

- Olejová výveva

- Mliečne potrubie

- Umývací automat

- Rozvod oplachu

- Pulzátor

- Dojačka pre kozy

- Chladiaca vaňa na mlieko

- Čerpadlo na čerpanie mlieka medzi dojárňou a chladiacim tankom

- Rozsah hradenia 2x 12 stojacích miest,


• Syrársky kotol SKH 200 E, výrobné číslo L08L08-37992016MVL1


Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Bc. Simona Chlpošová
Bc. Simona Chlpošová
Regionálny zástupca 0948917609
simona.chlposova@u9.sk

V tejto lokalite