All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Košice - Barca, okres Košice IV, Košický krajKošice - Barca, okres Košice IV, Košický kraj

Prevádzkový areál v Košiciach

Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Prevádzkový areál v Košiciach
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:pozemok

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj formou dražby prevádzkový areál v Košiciach.  Celková plocha areálu je 1911 m2. 

V areáli sa nachádza administratívna budova, výrobno - skladovacia hala a skladové hospodárstvo. 

Administratívna budova

je dvojpodlažná budova s jednopodlažnou prístavbou. Podľa predloženého kolaudačného rozhodnutia (v prílohe posudku) bola pôvodná dvojpodlažná časť daná do užívania v roku 2000. V roku 2012 bola postavená na južnej strane budovy prístavba bez predložených dokladov, a v roku 2021 bola postavená ďalšia časť prístavby. Pôvodná časť Administratívnej budovy je murovanej konštrukcie z plynosilikátových tvárnic, s dvomi nadzemnými podlažiami (vrátane podkrovia), so sedlovou strechou, s krytinou z pálenej škridle. 

Dispozičné riešenie: 

V 1. nadzemnom podlaží: pôvodná časť - chodby, schodisko, sklad, kuchynka, kancelárie, hygienické

miestnosti, prístavby - jedna otvorená miestnosť skladu.

V 2. nadzemnom podlaží (podkroví): chodba so schodiskom, kancelárie, balkón a loggia.

Technické riešenie:

- Základy - železobetónové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované steny z plynosilikátových tvárnic hr. 40 cm

- Zastrešenie bez krytiny - drevený väznicový krov

- Krytina - keramická pálená škridľa

- Klampiarske konštrukcie - odpadové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu

- Schody - železobetónové s povrchom z keramickej dlažby

- Úpravy vonkajších povrchov - silikátová omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Dvere - dyhované a plastové

- Okná - plastové

- Podlahy - z keramickej dlažby, lepené koberce

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - svetelná a motorická

- Bleskozvod je realizovaný

- Vnútorný rozvod vody plastovým potrubím

- Vnútorný rozvod kanalizácie plastovými rúrami

- Vnútorný rozvod plynu

- Hygienické zariadenia - umývadlá, záchody, výlevka, sprcha

- Vykurovanie - ústredné, kotlom na plyn

- Ohrev teplej vody - kotlom UK

 Budova skladu

je postavená na základoch asanovanej budove garáží, v roku 2020 (bez predloženia stavebného povolenia). Jedná sa o jednopodlažnú budovu murovanej konštrukcie, s pultovou strechou vytvorenou oceľovými "I" nosníkmi v spáde, s podbitím stropu, s krytinou z pozinkovaného plechu. Okná sú plastové, vráta sú segmentové výsuvné. Vnútorné omietky sú vápenné hladké, vonkajšie omietky sú silikátové, podlaha je betónová. Napojenie budovy na inžinierske siete: elektrická energia.

Technické riešenie:

- Základy - betónové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované stenové konštrukcie

- Stropy - bez stropu

- Zastrešenie bez krytiny - oceľové "I" nosníky v spáde

- Krytina - pozinkovaný plech

- Klampiarske konštrukcie - odpadové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu

- Úpravy vonkajších povrchov - silikátová omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Vráta - výsuvné segmentové

- Okná - plastové

- Schody - nie sú

- Podlahy - betónové

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - svetelná

- Bleskozvod nie je realizovaný

- Vnútorný rozvod vody - nie je

- Vnútorný rozvod kanalizácie - nie je

- Vnútorný rozvod plynu - nie je

Skladové hospodárstvo a šatne

Budova Skladové hospodárstvo a šatne na parc. č. 286/19, k.ú. Košice - Barca, je jednopodlažná budova murovanej konštrukcie s pultovou strechou. Kolaudačné rozhodnutie (v prílohe posudku) bolo vydané v roku 2020, spolu s oceľovým prístreškom na par. č. 286/20, ktorý už neexistuje. Samotná budova bola čiastočne asanovaná, zastavaná plocha ostala nezmenená, zmenila sa strecha

Technické riešenie:

- Základy - betónové pásy

- Zvislé nosné konštrukcie - murované stenové konštrukcie hr. 40 cm

- Stropy - podbitie krovu

- Zastrešenie bez krytiny - oceľové nosníky s pultovou strechou

- Krytina - pozinkovaný plech

- Klampiarske konštrukcie - odpadové žľaby a zvody z pozinkovaného plechu

- Úpravy vonkajších povrchov - silikátová omietka

- Úpravy vnútorných povrchov - vápenná hladká omietka

- Dvere - hladké v interiéri, plastové dvere vonkajšie

- Okná - plastové s izolačným dvojsklom

Znalec: Ing. Emília Hasíková číslo posudku: /2024

Strana 14

- Schody - nie sú

- Podlahy - z keramickej dlažby

- Vykurovanie - ústredné, kotlom na plyn

- Vnútorné rozvody elektroinštalácie - svetelná

- Bleskozvod nie je realizovaný

- Vnútorný rozvod vody plastovým potrubím

- Vnútorný rozvod kanalizácie plastovými rúrami

- Vnútorný rozvod plynu

- Ohrev teplej vody - centrálny kotlom UK

- Hygienické zariadenia - záchody, pisoáre, umývadlá, sprchy

- Keramické obklady - v hygienických miestnostiach


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk