All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Lehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický krajLehota nad Rimavicou, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou
Vyvolávacia cena
-


ZÁBEZPEKA: -

Dátum dražby
-

1. OBHLIADKA: -
2. OBHLIADKA: -

Miesto dražby
-

Základné informácie

Typ:dražba
Kategória:priemyselný objekt/výroba

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj formou dražby výrobnú halu s pozemkami v obci Lehota nad Rimavicou. 

Výrobný objekt Hámor so súp. č. 165 sa nachádza mimo zastavaného územia obce Lehota nad Rimavicou na parcele č. 1267/30 (kat.ú. Rimavica). Predmetná stavba v čase hodnotenia je v prevádzke - užívaná na výrobu drevených paliet. V zmysle účelu užívania, dispozičnej skladby a charakteristiky sa jedná o prevádzkovú stavbu.

Zatriedenie stavby:

Zvislé nosné konštrukcie budovy - kovová nosná konštrukcia

Stavba - Budova

Typ stavby - 821 1 Budovy výrobné pre priemysel

Druh stavby - budovy priemyslu stavebných hmôt

Dispozičné riešenie:

Predmetná stavba je postavená s jedným nadzemným podlažím, čiastočne podpivničením so sedlovou strechou ako samostatne stojaci objekt.

Vnútorné dispozičné delenie je podľa predloženej projektovej dokumentácie - podrobne viď. v prílohe posudku. Prvé nadzemné podlažie (I.N.P.-prízemie) pozostáva z miestností - výrobný priestor, chodba, kancelária 2x, kuchynka, sprcha s umývadlom, miestnosť upratovačky, sklad 2x, WC s predsieňou, chodba, denná miestnosť, šatňa ženy, sprchy a WC ženy, šatňa muži, sprchy a WC muži. Prvé podzemné podlažie (I.P.P.-suterén) pozostáva z miestností - chodba, sklad 2x a kotolňa

Konštrukčné prevedenie budovy:

Založenie budovy je na základových pásoch z prostého betónu a na železobetónových pätiek. Zvislé nosné konštrukcie sú kovové stĺpy s výpňovým murivom z tehál pálených hr.30cm - výrobná časť budovy z vnútornej strany je zateplená s tepelnoizolačnými panelmi (tzv. pur panel), priečky sú z pórobetónových tvárnic v hr.10cm . Stropná konštrukcia je vytvorená ako dolná časť strešného väzníka so stropnými panelmi (pur panel). Strešná konštrukcia je vybudovaná ako oceľová väzníková sústava s priehradovými nosníkmi sedlového tvaru a strešná krytina je z pozinkovaných plechových dosiek. Klampiarske konštrukcie sú z pozinkovaného plechu (žľaby, zvody) a okenné parapety sú z hliníkového plechu. Vonkajšia úprava povrchov v prevažujúcej časti je silikátová farebná omietka a vnútorná úprava povrchov je hladká stierkovaná. Nášľapná vrstva podláh je keramická dlažba, veľkoplošné lamitátové a betónová podlaha s bezprašným náterom. Okná sú plastové s izolačným dvojsklom. Dvere vstupné sú plastové a vnútorné sú hladké plné a zasklené, typizované s oceľovou zárubňou, vráta sú plechové. Obklady stien sú keramické. Elektroinštalácia je svetelná a motorická s ističmi. Vykurovanie ústredné s plechovými panelovými radiátormi, zdroj vykurovania je kotol na tuhé palivo s akumulačnou nádržou. Rozvod

vody je studenej a teplej, zdroj teplej vody je elektrický ohrievač vody. Vodovodné batérie sú pákové nerezové. Kanalizácia splašková z plastových rúr. Vnútorné hygienické vybavenia sú - umývadlá keramické, záchod splachovací, výlevka a murovaná sprcha. Kuchynka je vybavená s varnou jednotkou, umývadlom nerezovým. Budova bude je vybavená s bleskozvodom, hasičskými prístrojmi.

Hospodárska budova súp.č. 181 na parc.č.1231/5

Umiestnenie a dispozičné riešenie stavby:

Stavba je vedená na liste vlastníctva č.295 s popisom Hospodárska budova so súpisným číslom 181, sa nachádza mimo zastavaného územia obce Lehota nad Rimavicou, na parcele C KN č. 1231/5. Predmetná stavba je postavená s jedným nadzemným podlažím so sedlovou strechou ako samostatne stojaci objekt.

V zmysle účelu užívania, dispozičnej skladby a charakteristiky sa jedná o prevádzkovú budovu.

Zatriedenie stavby

Zvislé nosné konštrukcie - murované z tehál, tvárnic, blokov

Stavba - Budova

Typ stavby - 812 8 Budovy pre skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov

Druh stavby - budovy pre skladovanie a úpravu poľnohospodárskych produktov - ostatné

Konštrukčné riešenie stavby:

Založenie budovy je na základových pásoch z betónu prostého. Nosné murivá a priečky sú murované z tehál. Stropná konštrukcia je železobetónová s rovným podhľadom, strešná konštrukcia je drevená väznicová sústava sedlového tvaru, strešná krytina je z vlnitých plechových dosiek na latách, klampiarske konštrukcie sú iba oplechovanie ríms. Vonkajšia a vnútorná úprava povrchov stien je vápenná štuková omietka. Vráta sú plechové, vnútorné a vstupné dvere a okná sú drevené. Podlaha je betón s cementovým poterom. Elektroinštalácia je svetelná a motorická.

Pozemky sa nachádzajú mimo zastavaného územia obce Lehota nad Rimavicou. Užívané ako zastavaná plocha oceňovaných stavieb a dvorná plocha ocenenej hospodárskej budovy Predmetné pozemky sú rovinaté, v okolí nehnuteľnosti sú vybudované inžinierske siete - elektroinštalácia a verejný vodovod.

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Dražba
Vyvolávacia cena-
ZÁBEZPEKA-
1. Obhliadka-
2. Obhliadka-
Dátum dražby-
Miesto dražby-
Ján Ševčík
Ján Ševčík
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 513 670
jan.sevcik@u9.sk

V tejto lokalite

PREDAJ Budova v centre mesta Rimavská Sobota
Dražba rodinného domu a garáže v Tisovci