All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 06.11.2020

Miesto dražby: Notársky úrad Mgr. Iveta Vašková, Kráľovská, 8/2, Skalica, 90901

Dražby (1)

Dražba súboru nehnuteľností v Gbeloch, okr. Skalica.