All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 10.12.2020

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Viera Čopáková (JUDr. Rastislav Demeter) , Tkáčska , 2, Prešov, 08001

Dražby (1)

Dražba haly s pozemkami vo Vyšnej Šebastovej.