All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 22.12.2020

Miesto dražby: Chladiace veže Bohunice, spol. s. r. o., , ,,zasadačka“ , Námestie sv. Michala 171/, 4, Jaslovské Bohunice, 91930

Dražby (2)

Dražba administratívnej budovy  a garáže v Jaslovských Bohuniciach
Dražba haly zámočníckej výroby bez súp.č . v Jaslovských Bohuniciach, kat. územie Jaslovce