All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 07.05.2021

Miesto dražby: Kruháč Coworking & Startup Center, miestnosť open-space Konferenčná Hala, Bélu Bartóka, 20/A, Rimavská Sobota, 97901

Dražby (1)

Dražba bytu v Rimavskej Sobote, k. ú. Tomášová