All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 29.10.2021

Miesto dražby: Kruháč Coworking & Startup Center, miestnosť open-space Konferenčná Hala, Bélu Bartóka, 20/A, Rimavská Sobota, 97901

Dražby (2)

Dražba rodinného domu v Tisovci
Dražba rodinného domu v obci Ivanice