All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 18.01.2022

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Rastislav Demeter, Tkáčska, 6507/2, Prešov, 08001

Dražby (1)

Dražba bytu v Červenici, okres Prešov