All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 23.05.2022

Miesto dražby: www.onlineaukcie.sk, OnlineAukcie

Dražby (1)

Výrobné objekty v areáli spoločnosti Istrochem.

Bratislava - Nové Mesto   Aukcia

Výrobné objekty v areáli spoločnosti Istrochem.