All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 27.06.2022

Miesto dražby: Mestské kultúrne stredisko, miestnosť č. 406, A. Sládkoviča, 2, Levice, 93401

Dražby (2)

Dražba pozemkov v meste Šahy, okres Levice
Opakovaná dražba rodinného domu v obci Hokovce, okres Levice