All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 14.07.2022

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Jakub Kajba, PhD., Tajovského, 3, Banská Bystrica, 97401

Dražby (2)

Dražba päť izbového mezanínu v Banskej Bystrici - m. č. Radvaň
Pripravujeme dražbu budovy s troma bytovými jednotkami a troma nebytovými priestormi v Banskej Bystrici