All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 25.08.2022

Miesto dražby: Notársky úrad JUDr. Jakub Kajba, PhD., Tajovského, 3, Banská Bystrica, 97401

Dražby (1)

Dražba päť izbového mezanínu v Banskej Bystrici - m. č. Radvaň