All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 28.03.2023

Miesto dražby: www.onlineaukcie.sk, OnlineAukcie

Dražby (15)

Kogeneračná jednotka č.1

Trnava   Aukcia

Kogeneračná jednotka č.1

Transformátor T2

Trnava   Aukcia

Transformátor T2

Transformátor T1

Trnava   Aukcia

Transformátor T1

Rozvodňa NN

Trnava   Aukcia

Rozvodňa NN

Rozvodňa VN

Trnava   Aukcia

Rozvodňa VN

Palivové a olejové hospodárstvo
Chladiace zariadenia na streche
Strojovňa akumulácie vody
Strojovňa úpravy vody

Trnava   Aukcia

Strojovňa úpravy vody

Súbor hnuteľných vecí

Trnava   Aukcia

Súbor hnuteľných vecí

Diesel agregát

Trnava   Aukcia

Diesel agregát

Kogeneračná jednotka č.4

Trnava   Aukcia

Kogeneračná jednotka č.4

Kogeneračná jednotka č.3

Trnava   Aukcia

Kogeneračná jednotka č.3

Kogeneračná jednotka č.2

Trnava   Aukcia

Kogeneračná jednotka č.2

Rozvodňa MaR+dispečing

Trnava   Aukcia

Rozvodňa MaR+dispečing