All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 02.06.2023

Miesto dražby: Mesto Trnava (budova Radnice), konferenčná miestnosť - prízemie, Hlavná, 1, Trnava, 91771

Dražby (1)

Dražba spoluvlastníckeho podielu na nehnuteľnostiach v Jelke