All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 26.06.2024

Miesto dražby: Robotnícky dom, miestnosť Malá zasadačka, Robotnícka, 3, Banská Bystrica, 97401

Dražby (2)

Dražba exkluzívneho rodinného domu Banská Bystrica
Technológia dojenia

Janova Lehota   Dražba

Technológia dojenia