All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Dražobný deň: 02.07.2024

Miesto dražby: Hotel Slovan, Železničná , 25, Lučenec, 984 01

Dražby (1)

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou

Lehota nad Rimavicou   Dražba

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou