All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Inovatívne predaje

07.08.2020  |  O nás

Inovatívne predaje

Už samotné obchodné meno našej spoločnosti, t. j. U9, a.s., ktoré vychádza z anglického slova „united“, teda „zjednotený“ alebo „spojený“, má evokovať pre verejnosť, že nepôsobíme len v jednej oblasti, ale naša činnosť je v porovnaní s inými spoločnosťami z tejto oblasti podstatne širokospektrálnejšia.

Spoločnosť U9,a.s. Vám v rámci svojho portfólia prináša možnosť využitia jednej z ponúkaných služieb:

  1. Sprostredkovanie predaja/kúpy nehnuteľností
  2. Dražby
  3. OnlineAukcie
  4. Realitné a transakčné poradenstvo
  5. Analýza a prieskum trhu

1. Sprostredkovanie predaja/kúpy nehnuteľností
V rámci priameho predaj sa spoločnosť U9,a.s. špecializuje na nehnuteľnosti komerčného využitia, administratívne objekty, výrobné areály, pozemky určené pre logistiku, na nehnuteľnosti ako výnimočné byty a rodinné domy, pri ktorých aplikuje osobný prístup vyhľadávania záujemcov z radov bonitnej klientely. Inými slovami nehnuteľnosti veľkého rozsahu a vyššej ceny.

2.Dražby
Organizovaniu dobrovoľných dražieb v zmysle zákona č. 527/2002 Z.z. sa venujeme od vzniku spoločnosti v roku 2002. V rámci týchto rokov sme si vybudovali unikátny systém práce a poskytovania tejto špecifickej činnosti s cieľom maximalizácie výťažku a minimalizácie času potrebného na uspokojenie požiadaviek našich klientov. Súčasne sme si v tomto trhovom segmente vybudovali dobré meno a rešpektované postavenie o čom svedčia dobré referencie a široké spektrum klientov ako sú banky (v súčasnosti dražíme pre takmer všetky banky pôsobiace na území SR), privátne bankové spoločnosti, stavebné sporiteľne, leasingové a factoringové spoločnosti, spoločenstvá vlastníkov bytov, správcovia konkurzných podstát.

Aj v tejto oblasti sa snažíme byť o krok pred konkurenciou alebo dobou a ponúkame správcom a iným aj alternatívy kamenných dražieb ako sú OnlineAukcie. Nie je to však jediný prvok, ktorý nás odlišuje, o tom však vedia viac naši klienti.

3. OnlineAukcie
V roku 2017 sme ako prvá spoločnosť v rámci slovenského trhu prišli s elektronickou platformou www.onlineaukcie.sk prostredníctvom, ktorej sme zorganizovali elektronickú OnlineAukciu „Transparentný predaj prebytočného majetku“. OnlineAukcie predstavujú inovatívny spôsob predaja majetku transparentným spôsobom šetriacim čas a finančné prostriedky. Účelom je maximalizácia dosiahnutej ceny. V rámci OnlineAukcií boli okrem nehnuteľného majetku úspešne realizované aukcie aj s hnuteľným majetkom. Platforma OnlineAukcie.sk má široké využitie a je len na Vás či ju využijete ako predávajúci, alebo kupujúci.

 

4. Realitné a transakčné poradenstvo
Naše služby by neboli komplexné, ak by ich súčasťou nebol team kvalitných právnikov a ekonómov a znalcov schopných poskytnúť klientom niečo viac ako spísanie kúpnej zmluvy, niečo viac ako len podanie návrh na vklad. Pri každom náročnejšom projekte realizujeme pre klientov due diligence, ktorá sa neobmedzuje len na skúmanie právneho titulu ale zahŕňa technickú ako aj ekonomickú stránku projektov a kompletnú transakčnú dokumentáciu, či už z pozície predávajúceho alebo kupujúceho.

5. Analýza a prieskum trhu
Bolo obdobie, kedy sa nás na názor nikto nepýtal. Dnes je už bežné a sme tomu radi, že nás naši klienti žiadajú o trhové odhady a analýzy a ohodnotenie ich realitného portfólia.

V prípade, že Vás jedna z našich služieb oslovila neváhajte nás kontaktovať a dohodnúť si s nami osobné stretnutie.

Podobné