All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Klenot československého strojárstva v konkurze

02.07.2024  |  Investície

Klenot československého strojárstva v konkurze

Pandémia a vojna na Ukrajine zastavili rozvoj jednej z najznámejších domácich fabrík na výrobu CNC strojov

 História strojárenskej spoločnosti TRENS SK, a.s., siaha až do roku 1937. V minulosti úspešný podnik bol známy najmä výrobou kovoobrábacích strojov. Pre finančné problémy predaj firmy v medzinárodnom tendri organizuje jeden z najväčších špecialistov na konkurzy a reštrukturalizácie. „Vďaka spolupráci a podpore zabezpečeného veriteľa nám bol udelený záväzný pokyn na spustenie medzinárodného ponukového konania, ktoré oficiálne začalo dňom 01. 07. 2024, pričom vďaka predchádzajúcej intenzívnej príprave už evidujeme aj relevantných záujemcov z oblasti strojárstva,“ hovorí Peter Vetrák, prokurista UBC 2020, k.s. Rozhovor prináša pohľad na dôvody úpadku spoločnosti TRENS a detaily organizácie medzinárodného tendra na jej predaj.

Z histórie vašich článkov v redakcii Trend vidieť, že vaše meno sa spája skôr s najväčšími dražbami na Slovensku, ale tentoraz ste sa ocitli v trochu inej oblasti a pomáhate organizovať medzinárodný tender na predaj veľkého strojárskeho podniku priamo v rámci konkurzu. Ako to?

Síce sú dražby a konkurzy rôzne oblasti, ale sú medzi nimi veľmi úzke prepojenia. Práve tieto synergie sú dôvodom toho, že sme spojili sily, kapacity, skúsenosti a znalosti so skupinou Dupos z Trnavy a v roku 2020 vytvorili jednu z najväčších spoločností orientovanú na konkurzy a reštrukturalizácie na Slovensku. Od roku 2022 sa súčasťou nášho tímu stal azda jeden z najkvalifikovanejších správcov JUDr. Jaroslav Jakubčo PhD., ktorý súčasne pôsobí aj ako špeciálny správca pre najväčšie konkurzy. A práve tieto aspekty sú premostením, že spoločnosť UBC 2020, k.s. bola vygenerovaná ako špeciálny správca v konkurze úpadcu spoločnosti TRENS SK, a.s. v konkurze a podieľa sa na organizovaní medzinárodného tendra tohto strojárskeho podniku.

Vráťme sa naspäť k svetovému výrobcovi CNC strojov, spoločnosti TRENS, ktorej história siaha až do roku 1937, a ktorá patrila medzi špičku vo výrobe kovoobrábacích strojov. Aké sú dôvody takpovediac pádu tejto spoločnosti a do akej miery musí správca vnímať dôvody, ktoré viedli k úpadku spoločnosti?

Hlavnými všeobecnými dôvodmi bola samotná pandémia covid-19 a začiatok vojny na Ukrajine, čo skomplikovalo inak veľmi pozitívne vyhliadky spoločnosti na rozvoj. Miera potreby vnímania dôvodov úpadku je zásadne rozdielna v závislosti od toho, či pristupujete k podniku, ktorého prevádzka môže byť ešte udržateľná, či už ktoroukoľvek formou reštrukturalizácie, alebo, naopak, ste v situácii, keď prevádzka podniku nie je hospodárne udržateľná. My sme sa ocitli v druhej situácii, ale vzhľadom na veľkosť a špecifickosť podniku bolo potrebné pochopiť aj dôvody tohto stavu, aby sme vedeli odporučiť a nastaviť čo najlepší procesný postup predaja.

Konkurzu ste sa chopili takmer v polovici marca a už ste vo fáze organizácie medzinárodného tendra?

Áno, ale súvisí to presne s potrebou pochopenia trhovej situácie a nastavenia efektívnych procesov. Podnik zamestnával viac ako 150 kvalifikovaných pracovníkov a mal bohaté produktové portfólio. Hneď v úvode sme si preto sadli s vlastníkmi, manažmentom a kľúčovými veriteľmi a identifikovali potrebu zachovania hodnoty podniku, čo nemožno vnímať len cez hmotné majetkové zložky, ale aj cez personálny substrát a potenciál pokračovania vo výrobe. Práve tento potenciál pokračovania časom výrazne klesá, pretože bez historickej pamäti fungovania podniku po technickej a obchodnej stránke už nemôžete hovoriť o zachovaní biznisovej kontinuity.

To znamená, že ste od prvých dní konkurzu pripravovali podnik na predaj?

V zásade áno. Okrem štandardných úloh správcu cez zabezpečenie majetku, prieskumu pohľadávok bolo našou úlohou „zakonzervovať“ v primeranej miere strojné vybavenie, minimalizovať náklady, udržať časť manažmentu, digitalizovať a uchovať takmer 15 TB dát výrobného, technického a iného charakteru a vytvoriť tzv. „long list“ potencionálneho záujmu a s pripraveným teasrom začať s osloveniami. Musíme však aj uviesť, že podnik takéhoto typu napriek tomu, že nevyrába, generuje nemalé náklady a „naťahovanie“ procesu konkurzu by malo veľmi negatívny vplyv na rozsah uspokojenia veriteľov.

V akej fáze sa konkurz TRENS SK, a.s. teraz nachádza?

Vďaka spolupráci a podpore zabezpečeného veriteľa nám bol udelený záväzný pokyn na spustenie medzinárodného ponukového konania, ktoré oficiálne začalo dňom 01. 07. 2024, pričom vďaka predchádzajúcej intenzívnej príprave už evidujeme aj relevantných záujemcov z oblasti strojárstva.

Podobné