All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Michalovce, okres Michalovce, Košický krajMichalovce, okres Michalovce, Košický kraj

Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek

Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek
Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek
Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek
Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek
Budova v centre Michaloviec s projektovou vizualizáciou na výstavbu bytových jednotiek
Predajná cena
1 200 000 €

Základné informácie

Typ:priamy predaj
Kategória:administratívna budova/priestor

Popis

Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, v jeho širšom centre, na rohu ulíc S. Chalupku, Kpt. Nálepku a Pri sýpke. Dopravné napojenie riešenej stavby polyfunkčného objektu je zabezpečené z jestvujúcich vjazdov z miestnych komunikácií ulíc S. Chalupku a Pri sýpke. Z ul. S. Chalúpku pokračuje juhozápadným smerom a z ul. Pri sýpke severovýchodným smerom do sústavy parkovacích plôch a garáží.  Pre potreby parkovania zamestnancov, návštevníkov a bývajúcich je navrhnuté parkovisko s 51 stojiskami + 6 státí v garáži pre osobné vozidlá, z toho 3 stojiska pre osoby ťažko zdravotne postihnuté s rozmermi 3.5x5.0 m a budú vyznačené príslušným dopravným značením (zvislým aj vodorovným). Parkovisko je riešené v kombinácii s kolmým, pozdĺžnym a šikmým státím a obojsmernou komunikáciou šírky menlivej 5.65 - 6,0 m so živičným krytom. Pre pohyb peších je riešený chodník z ul. S. chalúpku k hlavnému vstupu s krytom zo zámkovej dlažby s napojením na chodník mesta.

Kapacitné, plošné a objemové riešenie stavby

Kapacitné riešenie stavby:

- celkový počet bytových jednotiek 22

 - z toho - 4-izbové 1

 - 3-izbové 7

 - 2-izbové 8

 - 1-izbové 6

- celkový počet kancelárii 26

 - celkový počet zamestnancov 43

- celkový počet prevádz. obchodu a služieb 3

 - celkový počet zamestnancov 9

- celkový počet stravovacích prevádzok 1

 - celkový počet zamestnancov 3

 - celkový počet návštevníkov 41

Plošné a objemové riešenie stavby:

- zastavaná plocha - SO-01 .............................................. 770,7 m2

- úžitková plocha:

 - SO-01 ............................................ 4 155,2 m2

 - nájomné priestory ................. 1 516,6 m2

 - bytové priestory .................... 1 328,2 m2

 - spoločné priestory ................ 1 310,4 m2

- obostavaný priestor:

 - SO-01 .......................................... 17 525,0 m3

Riešené dispozície po jednotlivých podlažiach:

Na 1.PP objektu sú riešené priestory na prenájom - pivničné kobky (19x) pre jednotlivé byty, podzemné garáže so 6-mi parkovacími miestami. V rámci spoločných priestorov sú riešené 2 schodiská (CHUC typ A a B) s východom na voľné priestranstvo, chodba-vetraná predsieň CHUC, 2 výťahy, chodba, technické miestnosti (požiarna nádrž, nn rozvodňa, náhradný zdroj el. energie, kotolňa).

Na 1.NP objektu sú riešené priestory na prenájom - kancelárie (5x), kancelária s vlastným hygienickým zázemím (1x), priestor pre obchod a služby s vlastným hygienickým zázemím (1x), stravovací priestor - 1x bufet so zázemím. V rámci spoločných priestorov sú riešené 2 schodiská (CHUC typ A a B), chodba-vetraná predsieň CHUC , 2 výťahy, chodba, hygienické zariadenia oddelené pre mužov a ženy, vstupný vestibul a vstupné zádverie.

Na 2.NP objektu sú riešené priestory na prenájom - kancelárie (2x), kancelárie s vlastným hygienickým zázemím (7x), priestor pre obchod a služby s vlastným hygienickým zázemím (2x). V rámci spoločných priestorov sú riešené 2 schodiská (CHUC typ A a B), chodba- vetraná predsieň CHUC, 2 výťahy, chodba, wc pre kancelárie, miestnosť upratovačky a centrálneho vysávača.

Na 3.NP objektu sú riešené priestory na prenájom - kancelárie (2x), kancelárie s vlastným hygienickým zázemím (9x). V rámci spoločných priestorov sú riešené 2 schodiská (CHUC typ A a B), chodba-vetraná predsieň CHUC, 2 výťahy, chodba, wc pre kancelárie, miestnosť upratovačky a centrálneho vysávača.

Na 4.NP objektu sú riešené priestory bytov. Navrhovaných je 5 bytov, z toho 2x 3-izbový, 1x 2-izbový a 2x 1-izbový. Byty majú navrhované balkóny. V rámci spoločných priestorov je riešená chodba (vetraná predsieň CHUC) s výťahom a schodisko (CHUC typ B) s výťahom, technická miestnosť.

Na 5.NP objektu sú riešené priestory bytov. Navrhovaných je 5 bytov, z toho 1x 3-izbový, 3x 2-izbový a 1x 1-izbový. Byty majú navrhované balkóny. V rámci spoločných priestorov je riešená chodba (vetraná predsieň CHUC) s výťahom a schodisko (CHUC typ B) s výťahom, technická miestnosť.

Na 6.NP objektu sú riešené priestory bytov. Navrhovaných je 5 bytov, z toho 2x 3-izbový, 1x 2-izbový a 2x 1-izbový. Byty majú navrhované balkóny. V rámci spoločných priestorov je riešená chodba (vetraná predsieň CHUC) s výťahom a schodisko (CHUC typ B) s výťahom, technická miestnosť.

Na 7.NP objektu sú riešené priestory bytov. Navrhovaných je 5 bytov, z toho 1x 3-izbový, 3x 2-izbový a 1x 1-izbový. Byty majú navrhované balkóny. V rámci spoločných priestorov je riešená chodba (vetraná predsieň CHUC) s výťahom a schodisko (CHUC typ B) s výťahom, technická miestnosť.

Na 8.NP objektu sú riešené priestory bytov. Navrhované sú 2 byty, z toho 1x 3-izbový apartmán a 1x 4-izbový apartmán, ktoré majú vlastné terasy. V rámci spoločných priestorov je riešená chodba (vetraná predsieň CHUC) s výťahom, schodisko (CHUC typ B) a technická miestnosť. Architektonicky z hľadiska hmoty je stavba riešená z 3-och hmôt obdĺžnikových tvarov s centrálnou 8-podlažnou hmotou a bočnými 3-podlažnými hmotami. Stavba je podpivničená, prestrešená plochými strechami. Farebné riešenie fasády: omietkovina, resp. veľkoplošné obkladové dosky farby tmavosivá, svetlosivá a biela, výplne otvorov (plastové, hliníkové) budú farby antracitovej.

STATIKA

Nosné konštrukcie objektu zo statického hľadiska vyhovujú danému účelu a

zaťaženiu. Hmotnosť nových konštrukcií neovplyvní únosnosť jestvujúcich stropov, stĺpov, prievlakov, stien a základov.

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Priamy predaj
Predajná cena1 200 000 €

Máte záujem?
Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Denisa Macurová
Denisa Macurová
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948675775
denisa.macurova@u9.sk

V tejto lokalite

Dražba rodinného domu v obci Moravany
Dražba rodinného domu v Michalovciach
Dražba 3 - izbového bytu v Michalovciach
Pozemok v priemyselnom areáli v Michalovciach.