All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Bratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV, Bratislavský krajBratislava - Dúbravka, okres Bratislava IV, Bratislavský kraj

Administratívna budova v Dúbravke

Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Administratívna budova v Dúbravke
Predajná cena
-

Základné informácie

Typ:priamy predaj
Kategória:administratívna budova/priestor

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj jednopodlažnú administratívnu stavbu spolu s areálom v Dúbravke. V súčasnosti je budova využívaná ako škôlka resp. sídlo firiem. 

Pozemky okolo stavby majú rozlohu 2800 m2. Zastavaná plocha stavby je: 623 m2, Podlahová plocha: 524 m2. 

Areál sa nachádza v kľudnej a tichej časti na ulici Kudlákova č. 4, v mestskej časti Bratislava - Dúbravka. Nehnuteľnosť je vhodná na podnikanie, kancelárske priestory, školské zariadenie, súkromnú kliniku, hotel, penzión, domov dôchodcov atď. K dispozícii je vonkajšie parkovanie pre 6 áut s možnosťou rozšírenia. Objekt je napojený na inžinierske siete (teplovodný kanál ÚK, káblová prípojka NN, vodovodná prípojka, kanalizácia a plynová prípojka).

V okolí sa nachádza kompletná občianska vybavenosť a služby. Dostupnosť do centra Bratislavy je električkovou alebo autobusovou dopravou, autom 8 min do centra mesta, priama dostupnosť na diaľnicu Brno – Viedeň - Budapešť. Areál je oplotený.

Funkčné využitie plochy: 

Územia občianskej vybavenosti slúžiace pre umiestňovanie stavieb a zariadení lokálneho významu, predovšetkým pre obyvateľstvo bývajúce v spádovom území. Súčasťou územia sú plochy zelene, vodné plochy ako súčasť parteru, dopravné a technické vybavenie, garáže a zariadenia pre požiarnu a civilnú obranu. Podiel funkcie bývania nesmie prekročiť 30% z celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy.

Prevládajúce spôsoby využitia v zmysle územného plánu: 

- zariadenia administratívy, správy a riadenia

- zariadenia školstva

- zariadenia kultúry

- zariadenia zdravotníctva a sociálnej starostlivosti,

- zariadenia cirkví

- zariadenia verejného stravovania, služieb a obchodu

Prípustné spôsoby využitia v zmysle územného plánu: 

- bývanie v rozsahu do 30% celkových nadzemných podlažných plôch funkčnej plochy

- integrované zariadenia občianskej vybavenosti

- zariadenia drobných prevádzok výroby a služieb bez rušivých vplyvov na okolie

- zeleň líniovú a plošnú

- vodné plochy ako súčasť parteru a plôch zelene

- zariadenia a vedenia technickej a dopravnej vybavenosti slúžiace obsluhe územia

Prípustné spôsoby využitia v obmedzenom rozsahu v zmysle územného plánu:

V území je prípustné umiestňovať v obmedzenom rozsahu najmä :

- bývanie v rozsahu do 30% celkových podlažných plôch nadzemnej časti zástavby funkčnej plochy

- zariadenia športu, telovýchovy a voľného času

- ubytovacie zariadenia cestovného ruchu

- účelové zariadenia verejnej a štátnej správy

- zariadenia na separovaný zber komunálnych odpadov miestneho významu vrátane komunálnych odpadov s obsahom škodlivín z domácností

Neprípustné spôsoby využitia v zmysle územného plánu:

- zariadenia s negatívnymi účinkami na stavby a zariadenia v ich okolí

- bývanie v rodinných domoch

- bytové domy nad 4 nadzemné podlažia

- autokempingy

- areály priemyselných podnikov, zariadenia priemyselnej a poľnohospodárskej výroby

- skladové areály, distribučné centrá a logistické parky, stavebné dvory

- stavby na individuálnu rekreáciu

- zariadenia odpadového hospodárstva okrem prípustných v obmedzenom rozsahu

- tranzitné vedenia technickej vybavenosti nadradeného významu

- stavby a zariadenia nesúvisiace s funkciou


V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Priamy predaj
Predajná cena-

Máte záujem?
Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk