All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Širkovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický krajŠirkovce, okres Rimavská Sobota, Banskobystrický kraj

Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce

Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predaj areálu s veľkou parcelou v obci Širkovce
Predajná cena
-

Základné informácie

Typ:priamy predaj
Kategória:priemyselný objekt/výroba

Popis

Spoločnosť U9 a.s. Vám ponúka priestranný areál v obci Širkovce okres Rimavská Sobota o celkovej výmere 129 253m2

Veľkorysá plocha 11 Ha ponúka možnosti ako sú, výstavba rodinných domov, bytových jednotiek, jazdecký areál prípadne priemyselný park.

Budovy je potrebné rekonštruovať ,prípadne po likvidácií je možné zastavať aj  ostatné parcely .

Na pozemku sa nachádzajú stavby: Soc. - prevádzková budova, súp. č. 298 ,Man. hala a klim.s, súp. č. 308 ,Sklad chemikálii, súp. č. 309 

Čistička odpad. vôd, súp.č. 310,Vodăreń úžitkovej vody, súp.č. 311,Garáže, súp.č. 312 sklad PHM, súp.č. 362 Skleník, bez súpisného čísla,  

Vodáreň pitnej. vody, bez súpisného čísla.

Pozemky:

parcela. č.2826/16, Ostatná plocha o výmere 109 253 m2,parcela. č. 2826/17, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 320 m2

parcela. č. 2826/18, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 195 m2 parcela. č. 2826/19, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 1 347 m2

parcela. č. 2826/20, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 275 m2,parcela. č. 2826/21,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 396 m2

parcela. č. 2826/22,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 20 m2,parcela. č. 2826/23,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 70 m2

parcela- č. 2826/24,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 39 m2,parcela. č. 2826/25,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 483 m2

parcela. č. 2826/26,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 656 m2,parcela. č. 2826/27, Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 51 m2

parcela. č. 2826/28,Zastavaná plocha a nádvorie o výmere 16 148 m2

Prípojky : úžitkovej vody , pitnej vody ,kanalizácie ,Drenáž ,Teplovodné rozvody ,Elektrické rozvody ,Elektrické prípojky NN 

Telefónna prípojka ,Trafostanica, Vnútorné komunikácie, Spevnené plochy,  Malé obilné silo.

Cena za m2 je 5€ bez DPH,-€ V prípade záujmu nás kontaktujte na mob.: +421948513670 alebo mail: jan.sevcik@u9.sk


Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Priamy predaj
Predajná cena-

Máte záujem?
Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Ján Ševčík
Ján Ševčík
REGIONÁLNY PRACOVNÍK 0948 513 670
jan.sevcik@u9.sk

V tejto lokalite

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou

Lehota nad Rimavicou   Dražba

Výrobná hala v obci Lehota nad Rimavicou

PREDAJ Budova v centre mesta Rimavská Sobota
Dražba rodinného domu a garáže v Tisovci