All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Prešov, okres Prešov, Prešovský krajPrešov, okres Prešov, Prešovský kraj

Výrobný areál v Prešove

Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Výrobný areál v Prešove
Predajná cena
900 000 €

Základné informácie

Typ:priamy predaj
Kategória:sklad/logistika

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj výrobno - skladovací priestor na Radlinského ulici v Prešove. 

Areál sa rozprestiera na pozemkoch o výmere 3578 m2. Všetky stavby v rámci areálu sú pripojené na elektro, vodu, kanalizáciu a plyn a zároveň spĺňajú hygienické štandardy pre výrobu v potravinárskom priemysle. 

V areáli sa nachádzajú 3 hlavné stavby a to: 

1. Budova so súp. č. 7951 evidovaná na LV ako maštaľ  (výrobná časť). 

Budova tvorí prevádzku na spracovanie potravinárskeho materiálu. Ide o nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. Budova má viacero vstupov a je prepojená s budovou s.č. 10769. Sú v nej výrobné, skladovacie, komunikačné priestory a WC pre zamestnancov. Podľa potvrdenia Mestského úradu (viď príloha), bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1960. Vedľajšia budova s.č. 10769 bola k budove pristavaná v roku 1976. V roku 1998 bola vykonaná prestavba objektu z pôvodných stajní na prevádzkový objekt na spracovanie čriev. V roku 1999 bola v severnej časti realizovaná prístavba (2xWC, zadný vstup).V roku 2002 bola vykonaná obnova v rozsahu – nové podlahy epoxidové nové umývateľné nátery stien epoxidové, nové priečky.  Bola tiež realizovaná prístavba vo východnej časti. V roku 2008 boli vymenená pôvodné okná za nové. V roku 2010 bola budova zateplená.

Zastavaná plocha: 806 m2. 

2. Budova so súp. č. 7954 evidovaná na LV ako šatne 

Ide o samostatne stojací, nepodpivničený objekt s jedným nadzemným podlažím. V katastri nehnuteľností je vedený ako šatne a takto je aj využívaný. Budova pozostáva z dvoch konštrukčne odlišných častí (šatní a kotolne). V tejto časti budovy sú šatne pre mužov, denná miestnosť umývareň, WC a sklad.

Kotolňa - pozostáva z dvoch miestností – strojovne a dielne. V kotolni sú dva kondenzačné kotly na plynné palivo typ Wolf a dva kotly kotol Protherm. Kotly Protherm slúžia na vykurovanie všetkých budov, v jednom sa tiež ohrieva voda pre šatne. Kotly Wolf slúžia na ohrev teple vody pre budovy maštale a hospodárskej budovy. Voda sa akumuluje v akumulačnom zásobníku. V dielni sú dve tlakové nádoby na výrobu stlačeného vzduchu pre výrobnú časť. Proti atmosférickým výbojom je objekt chránený bleskozvodom. 

Šatne - podlahová plocha 79,15 m2. 

Podľa potvrdenia Mestského úradu (viď príloha), bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1960. Tento údaj považujem za hodnoverný iba pre časť, kde sú šatne, pretože to potvrdzuje stav budovy a použité stavebné materiály. Murivo kotolne je  murované z pórobetónových tvárnic, ktoré sa v roku 1960 nevyrábali. Predpokladám, že kotolňa bola postavená v roku 1976 spolu s budovou s.č. 10769.

3. Budova so súp. č. 10769 evidovaná na LV ako hosp. budova-maštaľ (výrobná časť)

Ide o časť stavby, ktorá spolu so stavbou s.č. 7951 tvorí prevádzku na spracovanie čriev. Ide o nepodpivničený objekt s jedným podlažím a v časti budovy s dvomi nadzemnými podlažiami. V prednej (jednopodlažnej) časti pod prístreškom je vstup so zádverím, kancelária a výrobné priestory (spracovanie čriev). V zadnej dvojpodlažnej časti je vstup pre expedíciu, chladené aj nechladené sklady, tri záchody a miestnosť pre upratovačku. V prístavbe je garáž na vysokozdvižný vozík, ČOV a slady. Na  druhom podlaží, ktoré je prístupné po vonkajších schodoch sú chladené sklady.

Podľa potvrdenia Mestského úradu (viď príloha) bola stavba odovzdaná do užívania v roku 1976.V roku 2003 bolo vydané kolaudačné rozhodnutie (viď príloha) na rozšírenie výroby čriev aj jej prepojenie s výrobou v budove s.č. s.č. 7951. V roku 2008 boli vymenená pôvodné okná za nové. V roku 2010 bola budova zateplená. V roku 2012 bola realizovaná rekonštrukcia strechy

Zastavaná plocha: 424 m2.

V areáli sa nachádzajú ešte spojovacia chodba a unimobunky. Spojovacia chodba spája Unimobunky, kde sú umyvárne a šatne žien s hospodárskou budovou – maštaľou. Nosná konštrukcia je z oceľových uzatvorených profilov, vrátane konštrukcie strechy. Strecha v tvare oblúka je zasklená polykarbonátovými platňami. Výška v oblúku je 2,2 m. Obvodové steny sú z PVC lamiel. Podlaha zo zámkovej dlažby kladenej do piesku. 

V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Priamy predaj
Predajná cena900 000 €

Máte záujem?
Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk

V tejto lokalite

Skladovacie priestory-Administratíva- Sídlo firmy