All rights reserved for U9 a.s.
Zatvoriť
Vyhľadať

Liptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský krajLiptovský Mikuláš, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša

Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Viacúčelová budova v centre Liptovského Mikuláša
Predajná cena
2 399 000 €

Základné informácie

Typ:priamy predaj
Kategória:administratívna budova/priestor

Popis

Spoločnosť U9, a.s. ponúka na predaj viacúčelovú nehnuteľnosť nachádzajúcu sa v centre Liptovského Mikuláša. 

Nehnuteľnosť sa nachádza na rohu ulíc Hollého a Moyzesova v priamom susedstve Domu Kultúry. Dispozične je rozdelená do troch častí a to A, B, a C.

Celková podlahová plocha objektu je na úrovni 6.500 m2 

Časť A - jednopodlažná, pričom 1/3 je podpivničená. V tejto časti sa nachádza spoločenská Sála, foajé, bar. 

Časť B - jednopodlažná, v tejto časti sa nachádza kinosála, soc. zariadenia 

Časť C - dvojpodlažná ( prízemie + 1 NP) , pričom 40 % je podpivničených. V tejto časti sa nachádzajú prevádzkové priestory, soc. zariadenia, kancelárie, zrkadlová sieň a pod. 

Objekt je skvele viditeľný.

V zmysle územného plánu ide o zmiešané územie mestského centra a teda UP dovoľuje nasledovné funkcie: 

Funkčné využitie:

Prevládajúce

Funkčné využitie formujúce typické prostredie mestského centra charakteristické prevažne polyfunkčným parterom objektov orientovaných do verejných priestorov ulíc a námestí, ktoré sú vymedzené prevažne kompaktnou zástavbou. 

Najmä: zariadenia obchodu, služieb, kultúry, obytné a administratĺvne budovy s polyfunkčným parterom, zariadenia verejného stravovania a prechodného ubytovania,. 

Prípustné

Funkčné využitie nenarúšajúce svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi polyfunkčný charakter prostredia mestského centra ani neznižujúce kvalitu verejného prostredia.

Najmä: zariadenia školstva, zdravotníctva, soc. starostlivosti, rodinné domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením rodinných domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, bytové domy v existujúcej zástavbe (so zastúpením bytových domov) vhodne začlenené do okolitého prostredia, výrobných služieb a drobnej výroby bez neprimeraných negatívnych dopadov na okolie, zariadenia pre šport a rekreáciu vhodne začlenené do okolitej zástavby, nákupné centrá integrované do okolitej zástavby, služobné byty v objektoch občianskej vybavenosti, obslužné komunikácie,  plochy a objekty statickej dopravy, hromadné garáže integrované do okolitej zástavby, špecifické zariadenia dopravy lokálneho významu okrem heliportu podmienené preverením podrobnejšou dokumentáciou a environmentálnou štúdiou, ktorá bude zohľadňovať nielen územnotechnické predpoklady, ale aj prevádzkové obmedzenia, zariadenia technickej infraštruktúry slúžiace pre obsluhu územia okrem bioplynovej stanice, plochy upravenej zelene,

Neprípustné

Funkčné využitie, ktoré svojimi priestorovými a prevádzkovými nárokmi alebo vplyvmi na okolie negatívne vplýva na kvalitu prostredia mestského centra

Najmä: rodinné a bytové domy (mimo objektov v eXistujúcej zástavbe) narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia priemyselnej a pol‘nohospodárskej výroby, zariadenia stavebnej výroby: sklady s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu, zariadenia OV regionálneho významu s vysokými nárokmi na dopravnú obsluhu a negativnym vplyvom na kvalitu prostredia /vel‘koobchodné zariadenia, hypermarkety (bigbox)I, zariadenia pre šport a rekreáciu regionálneho významu narúšajúce charakter okolitej zástavby, zariadenia nadradených systémov dopravnej a technickej infraštruktúry, CSPH, zariadenia energetiky lokálneho významu bez negatívnych dopadov na okolité prostredie /fotovoltaická elektráreň, paroplynový cyklus! malá vodná elektráreň, .1, zariadenia nadradených systémov energetiky, zariadenia pohrebnictva /cintoriny, urnové háje, krematóriá/ 


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať. 

Položka na mape

ZDIEĽAJTE  
Priamy predaj
Predajná cena2 399 000 €

Máte záujem?
Dajte nám Vaše kontaktné informácie a my sa Vám ozveme.

Mgr. Dušan Dičér
Mgr. Dušan Dičér
SPRÁVCA 0948 917 607
dusan.dicer@u9.sk

V tejto lokalite

Predaj objektu v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš   Predaj

Predaj objektu v Liptovskom Mikuláši

Rodinný dom/penzión po čiastočnej rekonštrukcií v Liptovskej Porúbke
Apartmán v tesnej blízkosti Liptovskej Mary a Tatralandie
Administratívna budova, Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš   Predaj

Administratívna budova, Liptovský Mikuláš

Predaj admin. priestorov v Liptovskom Mikuláši

Liptovský Mikuláš   Predaj

Predaj admin. priestorov v Liptovskom Mikuláši